Maatschappelijke partners

 • ANBO
 • ANWB
 • BOVAG
 • Fietsersbond
 • KLPD
 • KPVV
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Nationale politie
 • Nederlandse gemeenten
 • Nederlandse provincies
 • Ouderorganisaties NKO, Ouders en Coo, VOO, LOBO
 • PCOB
 • Rai Vereniging
 • Regionale organen verkeersveiligheid
 • SWOV
 • Team Alert
 • TNO
 • Vervoersberaden
 • Veiligheid.nl