Standpunten

Wegmarkering

Wegbeheerders moeten de essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK's) consequent toepassen

meer

Voorrang voor voetgangers

Voetgangers op een voorrangsweg moeten, net als bestuurders, voorrang krijgen

meer

Veilige snelheidslimieten

Veilige snelheidslimieten zijn afgestemd op de functie en het gebruik van de weg

meer

Trottoirs

Trottoirs zijn minimaal 2 meter breed

meer

Rotondes

Er moet een uniforme voorrangsregeling komen voor fieters op rotondes.

meer

Onveiligheid op 80 km-wegen

Inhalen op 80 km-wegen moet zoveel mogelijk worden tegengegaan.

meer

Middensteunpunten bij oversteekplaatsen

Middensteunpunten bij oversteekplaatsen maken oversteken eenvoudiger en veiliger.

meer

Maximumsnelheid naar 130 km/uur

Veilige mobiliteit, veilige limieten en veilige snelheden hebben een nauwe relatie met elkaar.

meer

Duurzaam Veilig

Wegbeheerders moeten onverminderd doorgaan met (her)inrichting van straten en wegen volgens dit principe.

meer

Oversteekplaatsen

Oversteekplaatsen moeten goed ontworpen worden en opvallen.

meer