Standpunten

Scootmobieltraining

VVN is voor een verplichte, uniforme basistraining voor iedere nieuwe scootmobielgebruiker.

meer

Langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV's)

LZV's maken alleen gebruik van vooraf vastgestelde, geschikte routes.

meer

Landbouwverkeer

Verbeter de veiligheid van landbouwvoertuigen door invoering van rijbewijs, kenteken nieuwe voertuigeisen.

meer

Fietsverlichting

Veilige fietsverlichting zit op de fiets op een logische plek.

meer

Elektrische voertuigen

VVN staat positief ten opzichte van het gebruik van elektrische voertuigen, mits de verkeersveiligheid daarbij gewaarborgd is. Elektrische voertuigen mogen geen extra gevaar opleveren voor andere weggebruikers.

meer

Dode hoek

Om dodehoekongevallen te voorkomen, is het belangrijk (brom)fietsers en vrachtauto's fysiek van elkaar te scheiden.

meer

Vervoeren van kind op achterbank van auto

Kinderen worden bij voorkeur op de achterbank van een auto vervoerd.

meer

Vervoeren van andermans kinderen in de auto

Alle kinderen moeten in de auto worden vervoerd met een goedgekeurd en geschikt kinderbeveiligingsmiddel.

meer

Verkeersexamen en verkeerseducatie

Ieder kind krijgt op de basisschool theoretisch en praktisch verkeersonderwijs.

meer

Verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs moet verkeerseducatie een vast onderdeel van het lesprogramma zijn.

meer