Introductie nieuw verkeersbord

Laagstaande zon zorgt voor 20% meer ongelukken. Veilig Verkeer Nederland introduceert daarom vanaf dinsdag 28 maart een nieuw verkeersbord om te waarschuwen voor laagstaande zon. Het bord wordt onder nummer RVV J40 per direct toegevoegd aan het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. 

 

“Met onmiddellijke ingang plaatsen wij deze borden in Oost-West richting en andersom in alle Nederlandse gemeenten, op de locaties waar sprake is van verblinding door laagstaande zon”, aldus Jacques Goddijn, directeur van Nederlands grootste bordenleverancier, de HR-Groep.

 

 "Tegelijkertijd nodigt Veilig Verkeer Nederland mensen uit om via www.participatiepunt.vvn.nl melding te maken van verblinding door laagstaande zon, zodat dit in constructief overleg met gemeenten, provincies en de landelijke overheid opgelost wordt en de verkeersborden op de locaties worden geplaatst waar echt sprake is van laagstaande zon", aldus VVN-directeur Felix Cohen.

 

De oplossing bestaat simpelweg uit regelgeving in combinatie met de waarschuwing met behulp van het nieuwe verkeersbord en logisch nadenken. Naast het goed schoonhouden van de voorruit, adviseert Veilig Verkeer Nederland automobilisten om standaard een zonnebril in de auto te leggen.

 

Het eerste verkeersbord is op dinsdag 28 maart onthuld door de heer Jan Aanstoot, wethouder Verkeer in de gemeente Rijssen-Holten.

 

 

Noot voor de redactie:

Voor vragen en interviews kunt u contact opnemen met:
Veilig Verkeer Nederland, José de Jong, 06-25 03 17 15

HR Groep, Jacques Goddijn, 06-53 69 05 38
 

Over Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Een maatschappelijk betrokken vereniging, met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met het VVN Participatiepunt (vvn.nl/participatiepunt) is zij rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat.

 

Over HR-Groep

HR Groep draagt bij aan de verhoging van de verkeersveiligheid, het zorgen voor richting en duidelijkheid door middel van bewegwijzering en het verfraaien van de openbare ruimte. HR Groep doet dit door het produceren en leveren van producten en diensten voor verkeersveiligheid, bewegwijzering en straatbeeld. Hiermee helpt HR-Groep overheidsinstanties en andere organisaties om de (weg)gebruiker op een veilige en esthetisch verantwoorde manier te begeleiden en te informeren. Met een landelijke dekking is HR-Groep regionaal betrokken en staat daardoor dichter bij de klant om flexibel, snel en betrouwbaar te kunnen leveren.