Verkeersveiligheidsorganisaties introduceren Dag van de Fietsverlichting

Er fietsen nog steeds veel fietsers zonder fietsverlichting rond -en dat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Liefst 67% van de fietsende autobestuurders vindt werkende fietsverlichting ‘heel belangrijk’, terwijl dit bij fietsers zonder rijbewijs slechts iets meer dan de helft is (TNS NIPO, 2016). Om die reden is dit jaar op 28 oktober de Dag van de Fietsverlichting, een initiatief van verkeersveiligheidsorganisaties ANWB, de Fietsersbond, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Zij doen dit samen met de BOVAG, de provincies, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de RAI Vereniging.
De Dag van de Fietsverlichting vindt plaats op 28 oktober. De organisaties kiezen voor deze dag, omdat dit de dag is waarop de klok ‘s nachts een uur terug gaat. Vanaf dat moment wordt het dus ook eerder donker en is goede fietsverlichting nog belangrijker.

Bewustwording

In Nederland is vrijwel iedere automobilist tevens regelmatig een fietser – andersom is dat niet per se zo. Dat verklaart wellicht het verschil tussen frequente bestuurders die wel eens fietsen en fietsers zonder rijbewijs. Zo geeft ruim 67% van de eerste groep te kennen het ‘heel belangrijk’ te vinden dat een fietser met (volledige) verlichting in het donker rijdt, terwijl dat bij de tweede groep slechts iets meer dan de helft is.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het belang van fietsverlichting een stuk sterker en meer wordt ervaren zodra de fietser zelf als (frequent) autobestuurder de weg opgaat. Met de Dag van de Fietsverlichting willen de betrokken partijen meer bewustwording creëren als het gaat om het hebben van (werkende) fietsverlichting bij beide groepen.

Diverse campagnes

De betrokken partijen zetten zich vanaf begin oktober al in met diverse campagnes door het land om het belang van fietsverlichting te benadrukken. Zo kan men in een van de dertien ANWB-winkels de fietsverlichting laten checken en eventueel laten repareren, ondersteunt VVN in diverse provincies lokale actiegroepen en gaan de VVN-afdelingen aan de slag met de toolkit ‘Fietsverlichting’.

TeamAlert gaat op haar beurt met haar project Show Yourself de straat op om jongeren te voorzien van goede en werkende fietsverlichting. Daarnaast besteedt de politie ook aandacht aan fietsverlichting, door hierover op social media te communiceren en zal ook de Fietsersbond online campagne voeren om fietsers bewust te maken van werkende fietsverlichting. Dit is slechts een greep uit de activiteiten die de partijen houden om het gebruik van fietsverlichting te bevorderen.

Noot voor de redactie

Voor vragen en interviews kunt u contact opnemen met Veilig Verkeer Nederland. Perstelefoon: 06-25 03 17 15

Over Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Een maatschappelijk betrokken vereniging, met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met het VVN Participatiepunt (vvn.nl/participatiepunt) is zij rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat.