Pilot digitaal verkeersexamen

Nieuw: nu ook een digitaal verkeersexamen

Naast het gebruikelijke theoretische examen, is er dit schooljaar voor het eerst ook een volledig digitaal verkeersexamen beschikbaar. Een beperkt aantal scholen kan op 5 april 2018 meedoen met de pilot voor dit nieuwe digitale examen.

Waarom digitaal?

Het digitale examen kenmerkt zich door het gebruik van korte filmpjes en een interactieve interface. Dat maakt het mogelijk om meer realistische verkeerssituaties te toetsen.  Bovendien wordt niet alleen de kennis van verkeersregels getoetst, maar ook veiligheidsbewustzijn en houding ten aanzien van verkeersveilig gedrag. Het digitale examen wordt door de leerlingen zelfstandig gemaakt op een pc of laptop in de klas. De leerkracht beheert de toegang tot de examensite voor de leerlingen. Op de beheerpagina kan de leerkracht de resultaten van de leerlingen bekijken. Dit scheelt dus ook nakijkwerk!

Doet uw school mee?

Plaats eerst je gebruikelijke bestelling voor het VVN theoretisch Verkeersexamen in onze webwinkel. In januari ontvang je dan van ons per e-mail een uitnodiging om mee te doen met de pilot voor het digitale examen. Aan de digitale pilot zijn geen extra kosten verbonden. Omdat het een pilot betreft, verstrekken we dit jaar ook nog de boekjes voor het theoretisch examen aan de deelnemende scholen. Zo heb je altijd een papieren versie voorhanden.