Rotonde

Een rotonde is eigenlijk een rondlopende eenrichtingsweg met uitsluitend afslagen naar rechts. Een rotonde is veiliger dan een kruispunt.
Er zijn verschillende rotondes. De meest bekende is de enkelstrooksrotonde met vrijliggende fietspaden. Om de capaciteit van een rotonde te vergroten zijn er ook tweestrooksrotondes en turborotondes ontwikkeld.
Meestal zie je dat binnen de bebouwde kom fietsers op de rotonde voorrang hebben en buiten de bebouwde kom niet. Let op, uitzonderingen zijn mogelijk.

Wanneer moet je richting aangeven op een rotonde?

Je moet bij het verlaten van de rotonde richting aangeven naar rechts. Vaak geven bestuurders die de rotonde blijven volgen richting aan naar links. Dat is niet verplicht, maar het kan soms duidelijkheid geven voor andere weggebruikers op of rond de rotonde.