Maximumsnelheid naar 130 km/uur

Veilige mobiliteit, veilige limieten en veilige snelheden hebben een nauwe relatie met elkaar.

Veilig Verkeer Nederland streeft naar veilige mobiliteit voor iedereen. Veilige mobiliteit, veilige limieten en veilige snelheden hebben een nauwe relatie met elkaar. In 2011 is in Nederland 130 km/uur ingevoerd als maximumsnelheid voor een deel van de snelwegen. Hoewel 'sneller' doorgaans onveiliger is, is dat bij de verhoging van 120 naar 130 niet bewezen. Veilig Verkeer Nederland houdt contact met onderzoeksinstanties hierover. Omdat wij de milieu-afweging niet kunnen maken, is Veilig Verkeer Nederland voor- noch tegenstander van 130 km/uur.