Onveiligheid op 80 km-wegen

Inhalen op 80 km-wegen moet zoveel mogelijk worden tegengegaan.

Frontale aanrijdingen en schampongevallen op wegvakken van 80 km-wegen veroorzaken jaarlijks rond de 30 doden en 150 ernstig gewonden (geregistreerde aantallen). Een mogelijkheid om dergelijke ongevallen te voorkomen, is het inhalen op die wegen zoveel mogelijk tegen te gaan of te ontmoedigen.

Dubbele asstreep

Het tegengaan van inhalen is mogelijk door een duidelijke rijrichtingscheiding aan te brengen. Een dubbele asstreep zorgt er bovendien voor dat voertuigen uit tegenovergestelde richting meer laterale afstand houden tot elkaar. Dat verkleint de kans op schampongevallen.

Minder ongevallen

VVN wil het aantal ongevallen tussen tegemoetkomende voertuigen op deze wegen verminderen. Dat kan door:

  • Een inhaalverbod op tweestrooks 80 km -wegen waar geen langzame weggebruikers zoals landbouwvoertuigen, brommobielen en gehandicaptenvoertuigen rijden;
  • Het instellen van een snelheidslimiet van 60 km/u met de bijbehorende weginrichting, op wegen waar langzaam verkeer van de rijbaan gebruik moet kunnen blijven maken. Dat is conform de gedachte achter het overheidsproject Duurzaam Veilig;
  • Het instellen van een inhaalverbod in combinatie met passeerstroken en/of uitwijkplaatsen op wegen waar een lagere limiet dan 80 km/u niet gewenst is, en waar langzame voertuigen gebruik moeten kunnen blijven maken van de hoofdrijbaan.