Oversteekplaatsen

Oversteekplaatsen moeten goed ontworpen worden en opvallen.

Oversteken is gevaarlijk voor voetgangers, omdat ze het veilige troittoir moeten verlaten en zich tussen het rijdend (auto)verkeer moeten begeven. Oversteekvoorzieningen worden bij voorkeur uitgerust met zebramarkering. Het zebrapad heeft een juridische status: bestuurders zijn daar verplicht voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig voor te laten gaan. Het zebrapad vormt een onmisbaar element in looproutes van voetgangers. Het verbindt voetpaden en trottoirs met elkaar. Vooral kwetsbare groepen voetgangers (ouderen, gehandicapten, kinderen) hebben behoefte aan veilige oversteekvoorzieningen.

Kenmerken
Een veilige voetgangersoversteekplaats (zebra) heeft bij voorkeur de volgende kenmerken:
• De zebra ligt op een logische plek in de looproute van voetgangers
• Ter hoogte van de oversteekplaats worden automobilisten gedwongen snelheid te minderen. De passeersnelheid bedraagt maximaal 30 km/uur
• De oversteek kan door de aanwezigheid van een middensteunpunt in etappes gemaakt worden, waarbij steeds met verkeer uit slechts één richting rekening gehouden hoeft te worden
• De oversteekplaats valt goed op doordat het bord L2 boven de rijbaan is aangebracht en er een middensteunpunt is. Daarnaast zorgt afwijkende verlichting (liefst wit) voor extra opvallendheid tijdens de donkere uren
• Voetgangers en automobilisten hebben ter hoogte van de oversteekplaats vrij uitzicht op elkaar. Er zijn geen uitzichtbelemmerende obstakels aanwezig.

Oversteken in 30 km-gebieden

In verblijfsgebieden, zoals woon- en winkelstraten, ligt de nadruk op verblijfsactiviteiten en niet op het snel verplaatsen van a naar b. In verblijfsstraten vinden veel kriskras bewegingen plaats. Er wordt regelmatig overgestoken en niet iedereen heeft altijd de volledige aandacht bij het verkeer. Het is niet de bedoeling dat het oversteken in verblijfsstraten wordt geconcentreerd op één of enkele plaatsen. Dat zou op de tussenliggende weggedeelten leiden tot hogere rijsnelheden van het (auto)verkeer. Zebrapaden worden dan ook in principe niet gebruikt in 30 km-gebieden. Maar de wet biedt wel die mogelijkheid. Helaas zijn veel 30 km-gebieden sober ingericht, waardoor oversteken wel een probleem kan zijn. In dergelijke gebieden kunnen zebrapaden extra bescherming geven aan overstekende voetgangers.

Goed uitzicht

In veel woonstraten wordt langs het trottoir geparkeerd. Om het oversteken op zo veel mogelijk plaatsen mogelijk te maken, is het nodig de rij geparkeerde auto's veelvuldig te onderbreken. Het aanbrengen van uitstulpingen (‘oren') aan het trottoir, voorzien van afritconstructies, biedt alle voetgangers de mogelijkheid om met voldoende uitzicht naar beide zijden de straat over te steken.