Dossiers

Levensloopbestendige buurten

Levensloopbestendige buurten dragen bij aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid van jong en oud, validen en minder validen.

meer

Snelheid

Ongeveer een derde van de ongevallen met dodelijke afloop wordt (mede) veroorzaakt door een te hoge of onaangepaste snelheid.

meer

Wegcategorisering

Een van de vijf principes van Duurzaam Veilig is de functionaliteit van wegen. Hiervoor zijn wegen gecategoriseerd: erftoegangswegen (om te verblijven), gebiedsontsluitingswegen (overgang tussen verkeren en verblijven) en stroomwegen (om te verkeren). Bij elke soort weg hoort een bepaalde weginrichting en belijning en heb je bepaalde verwachtingen.

meer

Schoolomgeving

De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route naar school moet veilig zijn. De directe schoolomgeving is bij voorkeur autovrij, en anders autoluw. Vooral rond de tijden dat de school begint en uitgaat moet dit worden nagestreefd.

meer

Oversteekplaatsen voor voetgangers

Oversteken kan gevaarlijk zijn voor voetgangers, omdat ze dan het veilige trottoir moeten verlaten en zich tussen het rijdend (auto)verkeer moeten begeven. Omdat oversteken riskant is, moeten oversteekplaatsen goed worden ontworpen en opvallend zijn. Oversteekvoorzieningen worden daarom bij voorkeur uitgerust met zebramarkering.

meer

Langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV's)

Conflicten tussen kwetsbare weggebruikers en zwaar verkeer, zoals LZV's, moeten voorkomen worden. LZV's en ander zwaar verkeer horen daarom niet thuis op wegen waar conflicten met kwetsbare weggebruikers, zoals (brom)fietsers en voetgangers, kunnen voorkomen. Veilig Verkeer Nederland heeft geen bezwaar tegen het gebruik door LZV's van wegen waar dergelijke conflicten niet voorkomen.

meer

Fietshelm

Veilig Verkeer Nederland is voorstander van het vrijwillige gebruik van fietshelmen. Vooral bij jonge kinderen en ouderen kan een helm hoofdletsel voorkomen. Veilig Verkeer Nederland is tegen een wettelijke fietshelmplicht, omdat het positieve effect daarvan, op de langere termijn, niet is aangetoond. Veilig Verkeer Nederland wil de veiligheid van fietsers vergroten, onder andere door het fietsgebruik te bevorderen. Een helmdraagplicht werkt daarbij averechts. Voor het verplicht stellen van een fietshelm bestaat maatschappelijk en politiek geen draagvlak.

meer

Duurzaam veilig

Duurzaam Veilig is een goede visie voor het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland. Het is belangrijk dat alle principes zoveel mogelijk worden nageleefd, zodat er meer uniformiteit en daardoor meer duidelijkheid ontstaat in het verkeer. Sinds de introductie van Duurzaam Veilig is er veel veiligheidswinst geboekt.

meer