Tram

In sommige steden rijden trams. Bij trams geldt een paar afwijkende regels.

Een tram heeft op een kruispunt waar de voorrang niet geregeld wordt door verkeerslichten, verkeersborden of verkeerstekens, altijd voorrang op alle weggebruikers. Het maakt daarbij niet uit of de tram van rechts of van links komt. Ook de regel ‘rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor’ geldt niet voor trambestuurders.

Inhalen gebeurt in principe links. Trams mogen rechts worden ingehaald.