Expertlid financiën/accountancy

Wij zijn op zoek naar een expertlid op het gebied van financiën/accountancy voor de Verenigingsraad van Veilig Verkeer Nederland. De Verenigingsraad is de algemene ledenvergadering van Veilig Verkeer Nederland. 

  • Je hebt kennis van en ervaring binnen het vakgebied financiën en/of accountancy.
  • Je bent in staat om onafhankelijk een mening te vormen binnen een soms complexe bestuurlijke omgeving.
  • Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met verkeersveiligheid.
Amersfoort
1 tot 6 uur per maand (in piekperioden april en oktober/november)

De Verenigingsraad is de algemene ledenvergadering van de vereniging Veilig Verkeer Nederland. De Verenigingsraad krijgt de jaarverslagen, de activiteitenplannen en het meerjarenbeleidsplan van de vereniging ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast benoemt (en ontslaat) de Verenigingsraad de bestuursleden.  

De Verenigingsraad kent naast afgevaardigden per district ook expertleden. Deze leden worden door de Verenigingsraad benoemd omdat zij beschikken over een bepaalde expertise. Wij zijn op zoek naar iemand met specifieke kennis van het aandachtsgebied financiën/accountancy.

Als expertlid neem je zitting in de vergaderingen van de Verenigingsraad. Je kan meedenken over strategische hoofdlijnen maar kan het bepalen daarvan overlaten aan het bestuur. Je hebt daarnaast een brede maatschappelijke belangstelling en goede communicatieve vaardigheden. Er is een profiel opgesteld met de verdere taken en verantwoordelijkheden en competenties die nodig zijn voor deze functie. 

Heb je interesse in deze functie of wil je het volledige profiel bekijken, neem dan vrijblijvend contact op met Hermy Grapperhaus, h.grapperhaus@vvn.nl