Penningmeester District Limburg

Binnen het districtsbestuur van VVN District Limburg komen alle functies van het bestuur vacant. Dit vloeit voort uit de bestuurlijke reorganisatie en werkwijze van het district. We zijn op zoek naar gedreven personen, bestuursleden met een organisatiekundige achtergrond, een juridische, financiële en/of  communicatieve achtergrond. Mensen die kunnen stimuleren, ageren en verbinding maken. Een bestuurslid heeft functionele taken of project-gerelateerde taken. In de zoektocht naar de invulling van de functies kijken wij vooral naar het vermogen om op basis van noodzakelijke kennis, de gevraagde bestuurstaken als teamlid te kunnen vervullen.

Vereisten voor deze vacature

 • Analyseren
 • Regisseren
 • Verbinden

Over deze vacature

 • Limburg
 • Ongeveer 8 uur per week
 • Vrijwillig
 • HBO

Solliciteer direct

Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png.
Word of PDF, max. 10 MB
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: doc, docx, pdf.
Word of PDF, max. 10 MB
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: doc, docx, pdf.

Penningmeester District Limburg

Vereisten voor deze vacature

 • Analyseren
 • Regisseren
 • Verbinden

Over deze vacature

 • Limburg
 • Ongeveer 8 uur per week
 • Vrijwillig
 • HBO

Algemene taakomschrijving

Districten zijn binnen VVN de verbindende schakels naar de lokale vrijwilligersgroepen. Als regionaal portefeuillehouder bent u binnen het districtsbestuur het centrale aanspreekpunt voor bestuurders in de afdelingen en coördinatoren van werkgroepen in het werkgebied. U speelt een zichtbare rol in het sterk houden/sterk maken van onze vereniging, zowel kwantitatief als kwalitatief. U hebt zicht op de activiteiten van de lokale vrijwilligersgroepen, verbindt deze met elkaar en stimuleert de samenwerking. Doordat u weet wat er leeft en waar behoefte is aan ondersteuning ontstaan korte lijnen tussen het district en het lokale werkveld. U bent in staat een bestuurlijk netwerk te bouwen en te onderhouden in uw werkgebied en zoekt hier proactief een weg.

Specifieke taakomschrijving

Het bestuur is verantwoordelijk voor het geld. Eén persoon bereidt de beslissing, die over het geld gemaakt worden voor: de penningmeester. Hij of zij vertaalt het inhoudelijk beleid naar een financieel overzicht. Wat is er wel en niet mogelijk binnen het district? De penningmeester geeft antwoord in cijfers.

Dat betekent dat de penningmeester over goed financieel inzicht moet beschikken. Binnen het district wordt de boekhouding aan anderen uitbesteed, waarbij het van belang is dat hij of zij voldoende inzicht heeft om het werk van een boekhouder op kwaliteit te kunnen beoordelen.

Taken van de penningmeester bestaan uit:

 • Een begroting opstellen
 • Een financieel jaarverslag opstellen
 • Een financiële planning voor meerdere jaren opstellen
 • Zo nodig Fondsenwerving en het opzetten van een netwerk voor het verwerven van financiële middelen
 • Financiële gegevens controleren en beoordelen
 • Het bestuur en belanghebbenden informeren over de financiële stand van zaken
 • Betaalopdrachten tekenen
 • Relevante verzekeringen afsluiten

Functie-eisen voor de rol van penningmeester zijn:

 • Organisatievermogen
 • Inzicht in beheer middelen
 • Bestuurlijke ervaring
 • Bekend met het omgaan met geautomatiseerde systemen
 • Een dienstverlenende instelling hebben
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie

Vaardigheden van een penningmeester bestaan uit:

 • Vermogen om in teamverband te werken
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Ervaring met onderhandelen en de durf om ook beargumenteerd “neen en/of onverantwoord” te zeggen

Goed om te weten

Het districtsbestuur vergadert periodiek (twaalf tot achttien keer per jaar). De districtsledenvergadering is minimaal twee keer per jaar. Daarnaast zijn er twee keer per jaar regionale overleggen en beleidsvormende overleggen met het team.

Locatie:             District Limburg VVN houdt kantoor te Weert.
Centrale taak:   Regionale oriëntatie met lokale netwerken.

Wat speelt er in jouw buurt?