Secretaris District Limburg

Binnen het districtsbestuur van VVN District Limburg komen alle functies van het bestuur vacant. Dit vloeit voort uit de bestuurlijke reorganisatie en werkwijze van het district. We zijn op zoek naar gedreven personen, bestuursleden met een organisatiekundige achtergrond, een juridische, financiële en/of communicatieve achtergrond. Mensen die kunnen stimuleren, ageren en verbinding maken. Een bestuurslid heeft functionele taken of project-gerelateerde taken. In de zoektocht naar de invulling van de functies kijken wij vooral naar het vermogen om op basis van noodzakelijke kennis, de gevraagde bestuurstaken als teamlid te kunnen vervullen.

Vereisten voor deze vacature

 • Analyseren
 • Regisseren
 • Verbinden

Over deze vacature

 • Limburg
 • Ongeveer 8 uur per week
 • Vrijwillig
 • HBO

Solliciteer direct

Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png.
Word of PDF, max. 10 MB
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: doc, docx, pdf.
Word of PDF, max. 10 MB
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: doc, docx, pdf.

Secretaris District Limburg

Vereisten voor deze vacature

 • Analyseren
 • Regisseren
 • Verbinden

Over deze vacature

 • Limburg
 • Ongeveer 8 uur per week
 • Vrijwillig
 • HBO

Algemene taakomschrijving

Districten zijn binnen VVN de verbindende schakels naar de lokale vrijwilligersgroepen. Als regionaal portefeuillehouder bent u binnen het districtsbestuur het centrale aanspreekpunt voor bestuurders in de afdelingen en coördinatoren van werkgroepen in het werkgebied. U speelt een zichtbare rol in het sterk houden/sterk maken van onze vereniging, zowel kwantitatief als kwalitatief. U hebt zicht op de activiteiten van de lokale vrijwilligersgroepen, verbindt deze met elkaar en stimuleert de samenwerking. Doordat u weet wat er leeft en waar behoefte is aan ondersteuning ontstaan korte lijnen tussen het district en het lokale werkveld. U bent in staat een bestuurlijk netwerk te bouwen en te onderhouden in uw werkgebied en zoekt hier proactief een weg.

Specifieke taakomschrijving

De secretaris is het geheugen van de organisatie. Hij of zij zet een goed informatiesysteem op waarin het makkelijk zoeken is naar documenten, verslagen en contacten. Juridische, administratieve kennis en kennis van processen is gewenst.

Taken van de secretaris bestaan uit:

 • Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders.
 • Zorgen dat post op tijd beantwoordt wordt.
 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
 • Zorgen dat bestuursleden en betrokken op tijd beschikken over relevante informatie.
 • Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief.
 • Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden.
 • Verslaglegging van vergaderingen.
 • Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen.
 • Overige correspondentie verrichten.
 • Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen.

Functie-eisen voor de rol van secretaris zijn:

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Dienstverlenende instelling
 • Organisatievermogen
 • Bestuurlijke ervaring
 • Kennis van en affiniteit met de verenigingsrecht en bestuursrecht

Vaardigheden van een secretaris bestaan uit:

 • Vermogen om in teamverband te werken
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kunnen spreken in het openbaar

Goed om te weten

Het districtsbestuur vergadert periodiek (twaalf tot achttien keer per jaar). De districtsledenvergadering is minimaal twee keer per jaar. Daarnaast zijn er twee keer per jaar regionale overleggen en beleidsvormende overleggen met het team.

Locatie:             District Limburg VVN houdt kantoor te Weert.
Centrale taak:   Regionale oriëntatie met lokale netwerken.
Functieniveau:  Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Competenties: Analyseren, regisseren, initiëren, enthousiasmeren en verbinden

Wat speelt er in jouw buurt?