Voorzitter District Limburg

Binnen het districtsbestuur van VVN District Limburg komen alle functies van het bestuur vacant. Dit vloeit voort uit de bestuurlijke reorganisatie en werkwijze van het district. We zijn op zoek naar gedreven personen, bestuursleden met een organisatiekundige achtergrond, een juridische, financiële en/of  communicatieve achtergrond. Mensen die kunnen stimuleren, ageren en verbinding maken. Een bestuurslid heeft functionele taken of project-gerelateerde taken. In de zoektocht naar de invulling van de functies kijken wij vooral naar het vermogen om op basis van noodzakelijke kennis, de gevraagde bestuurstaken als teamlid te kunnen vervullen.

Vereisten voor deze vacature

 • Analyseren
 • Regisseren
 • Verbinden

Over deze vacature

 • Limburg
 • Ongeveer 8 uur per week
 • Vrijwillig
 • HBO

Solliciteer direct

Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png.
Word of PDF, max. 10 MB
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: doc, docx, pdf.
Word of PDF, max. 10 MB
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: doc, docx, pdf.

Voorzitter District Limburg

Vereisten voor deze vacature

 • Analyseren
 • Regisseren
 • Verbinden

Over deze vacature

 • Limburg
 • Ongeveer 8 uur per week
 • Vrijwillig
 • HBO

Algemene taakomschrijving

Districten zijn binnen VVN de verbindende schakels naar de lokale vrijwilligersgroepen. Als regionaal portefeuillehouder bent u binnen het districtsbestuur het centrale aanspreekpunt voor bestuurders in de afdelingen en coördinatoren van werkgroepen in het werkgebied. U speelt een zichtbare rol in het sterk houden/sterk maken van onze vereniging, zowel kwantitatief als kwalitatief. U hebt zicht op de activiteiten van de lokale vrijwilligersgroepen, verbindt deze met elkaar en stimuleert de samenwerking. Doordat u weet wat er leeft en waar behoefte is aan ondersteuning ontstaan korte lijnen tussen het district en het lokale werkveld. U bent in staat een bestuurlijk netwerk te bouwen en te onderhouden in uw werkgebied en zoekt hier proactief een weg.

Specifieke taakomschrijving

Hoewel formeel gezien de voorzitter niet de exclusieve baas is van een organisatie, geldt hij of zij vaak wel als eerste aanspreekpunt. Binnen het bestuur heeft de voorzitter ook de meest centrale taak: leiding geven aan het bestuur en – samen met anderen – leiding geven aan het samenwerkingsproces. Een boegbeeld van het bestuur.

Taken van de voorzitter bestaan uit:

 • Bestuursvergaderingen met secretaris en DCP-er inhoudelijk voorbereiden, de vergaderingen leiden en zorgen voor een proactieve besluitvorming
 • De organisatie vertegenwoordigen
 • Externe contacten onderhouden en daarin activiteiten van de organisatie verantwoorden
 • Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van beleid en bestuur, en het bestuur hiervan op de hoogte stellen
 • Het functioneren van bestuur en bestuursleden evalueren aan de hand van beleidsplan, werkplan en begroting
 • Op basis daarvan functioneringsgesprekken voeren

Functie-eisen voor de rol van voorzitter zijn:

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Consensusdenker die kan beslissen
 • Bestuurlijke ervaring
 • Inzicht in sociaal-maatschappelijke - en mobiliteitsvraagstukken en
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie

Vaardigheden van een voorzitter bestaan uit:

 • Vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Ervaring met onderhandelen
 • Ervaring met conflicthantering

Goed om te weten

Het districtsbestuur vergadert periodiek (twaalf tot achttien keer per jaar). De districtsledenvergadering is minimaal twee keer per jaar. Daarnaast zijn er twee keer per jaar regionale overleggen en beleidsvormende overleggen met het team.

Locatie:             District Limburg VVN houdt kantoor te Weert.
Centrale taak:   Regionale oriëntatie met lokale netwerken.
Functieniveau:  Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Competenties:  Analyseren, regisseren, initiëren, enthousiasmeren en verbinden

Wat speelt er in jouw buurt?