Secretaris - Bestuurslid, VVN, Afdeling Roosendaal

Door wisselingen in het bestuur zijn we op zoek naar iemand die de secretariaatswerkzaamheden op zich wil nemen. Verkeerskundige kennis is daarvoor niet nodig. Affiniteit met verkeersveiligheid strekt tot aanbeveling.
 

Vereisten voor deze vacature

 • Notuleren
 • Organisatietalent

Over deze vacature

 • Gemeente Roosendaal
 • ca 8 uur per maand
 • Vrijwillig

Solliciteer direct

Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png.
Word of PDF, max. 10 MB
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: doc, docx, pdf.
Word of PDF, max. 10 MB
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: doc, docx, pdf.

Secretaris - Bestuurslid, VVN, Afdeling Roosendaal

Vereisten voor deze vacature

 • Notuleren
 • Organisatietalent

Over deze vacature

 • Gemeente Roosendaal
 • ca 8 uur per maand
 • Vrijwillig

De secretariaatswerkzaamheden zijn:

 • Ontvangen van de post op het mail-adres van het secretariaat en deze doorsturen naar de overige bestuursleden en zo nodig agenderen op de agenda van de bestuursvergaderingen. Sturen van een ontvangstbevestiging en waar nodig reactie.
 • Samen met de voorzitter de agenda voor de bestuursvergaderingen samenstellen.
 • Verslag maken van de bestuursvergaderingen (pm 6 per jaar, meestal woensdagavond van 20-22 uur). Momenteel vinden de vergaderingen online plaats.
 • Na overleg met bestuur of voorzitter reageren op de ingekomen post.

VVN afdeling Roosendaal geeft gevraagd en ongevraagd advies inzake infrastructurele vraagstukken in stad en de dorpen, organiseert samen met anderen het Roosendaals Verkeersdoolhof voor de leerlingen van groep 7 als voorbereiding op het praktisch examen, regelt het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van de groepen 7 van alle Roosendaalse scholen en organiseert verkeers-opfriscursussen voor ouderen.
De tijdsinvestering voor de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging van de 6 overleggen op jaarbasis is ongeveer 8 tot 12 uur per keer; (verspreid over aantal dagen) De tijdsinvestering voor het ontvangen en doorsturen van de post zal gemiddeld een half uur per week vragen (hangt af van hoeveel vragen er zijn).

Wat speelt er in jouw buurt?