VVN Verkeerseducatielijn

Verkeersmethode voor veilig verkeersgedrag

De verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland voldoet geheel aan de kerndoelen van het ministerie van OCW. Meer dan 60% van de basisscholen in Nederland werkt met onze verkeersmethode.

Onze methode focust op het aanleren van veilig verkeersgedrag. Niet alleen door ze kennis over de verkeersregels bij te brengen, maar vooral ook door te werken aan veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding. In de klas, maar juist ook buiten en ook thuis samen met ouders.

Digitale verkeerslessen

U kunt via Basispoort inloggen op onze VVN Verkeerspoort. Daar vindt u onze digitale lessen en aanvullende materialen voor het digibord. En u vindt er een digibordversie van de verkeersbladen met antwoorden, zodat u nog makkelijker de opdrachten kunt bespreken.

Verkeer voor alle groepen

Met de VVN Verkeersmethode hebt u de garantie van kwalitatief en actueel lesmateriaal voor groep 1 tot en met 8. Ons lesmateriaal bestaat uit een mix van verkeerswerkbladen en digitale opdrachten. Met activerende werkvormen en vakoverstijgende opdrachten die ook een beroep doen op (21e eeuwse) vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren en presenteren. Het materiaal wordt elk jaar vernieuwd en is dus altijd actueel. Kijk snel wat we voor uw groep te bieden hebben!