Verkeersles: Beat the street

Met Beat the Street leren kinderen van groep 8 en leerlingen van het eerste jaar voortgezet onderwijs op een veilige manier omgaan met gevaarlijke verkeerssituaties. Deze innovatieve virtuele les neemt ze als fietser mee naar werkelijke, gevaarlijke situaties in het verkeer. Spelenderwijs worden ze zich bewust van de gevaren op de weg.  

Virtuele verkeersles

Met de VR-bril op stappen de kinderen in een levensechte wereld. Het is alsof ze écht als fietser aan het verkeer meedoen, want je hoort ook de omgevings- en verkeersgeluiden. Ze beleven de meest voorkomende, gevaarlijke momenten in het verkeer. Maar gelukkig is het hier nooit ‘game over’. Ze mogen het altijd opnieuw proberen. Zo leren ze spelenderwijs veilig aan het verkeer meedoen.

Waarom Beat the Street?

Deze les heeft Samsung in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland ontwikkeld voor kinderen van 12 tot en met 14 jaar. De leeftijd dat kinderen zelf alleen op de fiets naar school gaan of een langere route naar het voortgezet onderwijs afleggen, terwijl ze nog niet zoveel ervaring in het verkeer hebben. Een kwetsbare groep, die nog niet altijd bewust is van gevaren op de weg.

Beat the street

Beat the street is een samenwerking met Samsung en TeamAlert. 

Beat the street