Voor jongeren

Jongeren nemen vanaf een jaar of 12 regelmatig zelfstandig deel aan het verkeer. Jongeren zijn kwetsbaar, doordat zij doorgaans relatief weinig ervaring hebben als verkeersdeelnemer. Grenzen opzoeken, invloed van groepsgedrag; het hoort bij de leeftijd maar het heeft zijn weerslag op verkeersdeelname.

Veilig Verkeer Nederland beschouwt jongeren dan ook als een belangrijke aandachtsgroep. Onze visie en strategie stellen centraal dat we samen met jongeren werken aan de doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers binnen deze groep te verminderen. We werken daarbij nauw samen met TeamAlert.