Woonerf

In (woon)erven gelden bijzondere verkeersregels, namelijk:

  • voetgangers mogen de wegen over de volle breedte gebruiken;
  • bestuurders mogen binnen het erf niet sneller rijden dan 15 km/uur;
  • parkeren is voor bestuurders van motorvoertuigen alleen toegestaan op die plaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.

Indien het erf is aangeduid als parkeerschijfzone, dan is ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 van het RVV van toepassing. De wegbeheerder zal deze plaatsen voor de weggebruiker herkenbaar moeten maken door speciale aanduidingen in de vorm van een RVV-bord (bijvoorbeeld bord E4) of door een P-tegel.