VVN Verkeersexamen

Datum

Noteer alvast in uw agenda: donderdag 7 april 2016 is de dag van het VVN schriftelijk Verkeersexamen. In de weken daarna stappen veel leerlingen ook op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Wilt u weten wanneer het praktijkexamen voor uw school plaatsvindt? Informeer bij de school of neem dan contact op met Veilig Verkeer Nederland in uw regio. 

Schriftelijk en praktijk

Tijdens het VVN schriftelijk Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. Maar verkeer leer je niet alleen uit een boekje. Verkeer is vooral praktijk. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Lees meer over: