Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 19 juni 2019

Wij informeren je graag over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Veilig Verkeer Nederland staat voor een vertrouwelijke, integere en professionele manier van verwerking van je persoonsgegevens en daarom zorgen wij ervoor dat de verwerking van je persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze zal plaatsvinden. De aan ons verstrekte persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens

Veilig Verkeer Nederland verwerkt je gegevens omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten. Er zijn verschillende doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens:

  • wanneer je een lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden.
  • wanneer je producten en/of diensten van Veilig Verkeer Nederland afneemt.
  • wanneer je contact hebt met Veilig Verkeer Nederland. Dit contact kan telefonisch zijn maar ook indien je ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan onze enquêtes, prijsvragen, onderzoeken, inlogt op je account, je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, ons via social media benadert of aanwezig bent bij één van onze activiteiten. 
  • om leden donateurs en bezoekers op de hoogte te houden van onze nieuwe producten of diensten.
  • Voor de abonnementen-, verkeersexamen – en vrijwilligersadministratie.

Veilig Verkeer Nederland apps

Veilig Verkeer Nederland biedt een deel van haar diensten aan door middel van apps. Door apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt onder deze privacyverklaring.

Social Media

Veilig Verkeer Nederland gaat via het web en social media kanalen in dialoog met leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Wij volgen actief het internet en social media kanalen zoals Facebook en Twitter. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij persoonsgegevens zullen vastleggen. Deze zullen in overeenstemming met ons privacy beleid worden verwerkt. Veilig Verkeer Nederland is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan onze social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Bewaartermijn

Veilig Verkeer Nederland zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen waarvoor deze gegevens zijn verzameld te realiseren. Wij hanteren de wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren of te verwijderen. Voorbeelden zijn onder meer bij wet verplichte bewaringstermijnen in het desbetreffende rechtsgebied, bevelen van overheidsinstanties om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of gegevens die moeten worden bewaard in verband met een rechtszaak. Daar staat tegenover dat wij onwettige inhoud die wij wettelijk verplicht zijn om te verwijderen, ook daadwerkelijk zullen verwijderen.

Beveiliging

Veilig Verkeer Nederland neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je desondanks vermoedt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@vvn.nl.

Delen met anderen

Veilig Verkeer Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Veilig Verkeer Nederland maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Veilig Verkeer Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van je computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. Je kunt je browser zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

Veilig Verkeer Nederland maakt geen gebruik van zogenaamde tracking cookies. Dit zijn cookies die worden geplaatst om gerichte advertenties naar bezoekers van een website te sturen. Voor het plaatsen van deze cookies is toestemming nodig van de bezoeker.

Google Analytics

Veilig Verkeer Nederland kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Veilig Verkeer Nederland te helpen analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internet gebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies ook weigeren. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@vvn.nl Je kunt je altijd uitschrijven voor nieuwsbrieven e.d.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij werken deze privacyverklaring zo nodig bij om grotere transparantie te bieden of in reactie op:

  • feedback van medewerkers, vrijwilligers, wet- en regelgevers of andere belanghebbenden.
  • wijzigingen in onze producten en/of diensten.
  • wijzigingen in onze gegevensverwerkingsactiviteiten of -beleid.

Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld bij "Laatst bijgewerkt". Wij moedigen je aan om periodiek deze privacyverklaring door te nemen om te weten te komen hoe Veilig Verkeer Nederland je informatie beschermt.

Vragen of klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid dan kan je deze richten aan privacy@vvn.nl. Wanneer je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan helpen wij je graag verder. Mochten wij er desondanks niet samen uitkomen dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt contact met hen opnemen via telefoonnummer 088- 1805250.