Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: mei 2024

Veilig Verkeer Nederland respecteert jouw privacy

Veilig Verkeer Nederland respecteert de privacy van haar betrokkenen. Onder betrokkenen verstaan wij onder meer onze: 

 • Leden/donateurs
 • Vrijwilligers
 • Bezoekers van de website 
 • Klanten
 • Deelnemers aan enquêtes en onderzoeken

Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze websites.  

Waarom leggen wij je gegevens vast?

 • Als je lid bent van Veilig Verkeer Nederland, doneert, een artikel bij ons bestelt of contact hebt via de telefoon, mail of onze website, leggen wij gegevens vast. Die hebben wij nodig voor het afhandelen van je verzoek of order.  
 • Ben je vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland dan leggen we alle gegevens vast die nodig zijn voor de uitvoering van je werkzaamheden. 

Welke gegevens leggen wij vast?

 • Bij online contact voor donaties en bestelling van artikelen bijvoorbeeld zijn dat: naam, adres, e-mail, geslacht, telefoonnummer, financiële gegevens (waaronder bankrekeningnummer), machtigingsnummer, klantnummer en contacthistorie.
 • Bij bezoek aan de website is dat het klikgedrag. 
 • Bij evenementen georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland kunnen beelden worden gemaakt die we in- en extern kunnen delen via onze website en/of social media. Veilig Verkeer Nederland zal bij dergelijke evenementen altijd vooraf toestemming vragen voor het gebruik van deze beelden.   
 • Bij een sollicitatie leggen wij gedurende de sollicitatieprocedure alle gegevens vast die je aan ons verstrekt. 

Krijgen derden deze gegevens ook?

Wij verstrekken gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken we voor de uitvoering van onze eigen activiteiten zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers). Met deze verwerkers sluiten wij overeenkomsten om er zeker van te zijn dat zij jouw gegevens alleen volgens onze instructie en volgens de wettelijke vereisten behandelen.

Hoe gebruiken we jouw gegevens?

Zijn je gegevens bij ons bekend na een aankoop, een donatie, een actie of evenement, dan houden we je per e-mail op de hoogte van soortgelijke activiteiten. Heb je aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan word je per e-mail op de hoogte gehouden van activiteiten, projecten en producten van Veilig Verkeer Nederland. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor deze nieuwsbrief. De afmeldlink vind je onderaan de toegezonden nieuwsbrief.   

Gegevens die wij delen met social media

Veilig Verkeer Nederland maakt gebruik van Custom Audience Targeting om betrokkenen van Veilig Verkeer Nederland op Facebook te identificeren. Jouw e-mailadres wordt geüpload naar Facebook/Meta, waardoor je wordt uitgesloten van niet-relevante content en uitsluitend relevante informatie te zien krijgt. Deze aanpak zorgt er ook voor dat advertentiecampagnes specifieker op jou zijn gericht, waardoor je minder of geen advertenties te zien krijgt voor producten of diensten die je al kent. De inzet van Custom Audience Targeting biedt dus een gepersonaliseerde ervaring op Facebook, waarbij we ons richten op het delen van relevante inhoud en advertenties met de betrokkenen van Veilig Verkeer Nederland.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veilig Verkeer Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@vvn.nl

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Wij bewaren je gegevens zolang je relatie met ons voortduurt of zolang dit wettelijk is bepaald. Na die termijn bewaren wij enkel geanonimiseerde gegevens voor het maken van analyses. Bepaalde financiële gegevens moeten wij bewaren vanwege de verplichtingen die de belastingwetgeving ons oplegt. 
Gegevens van sollicitanten bewaren we tot maximaal vier weken nadat de procedure is afgerond, tenzij je ons laat weten dat we je cv nog een jaar in portefeuille mogen houden. 

Wat zijn jouw rechten?

Je kunt een verzoek tot inzage of correctie van je gegevens aan ons sturen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing. In sommige gevallen kun je ons verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Verwijdering is slechts mogelijk voor zover wij nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijnen voor financiële gegevens. Wij zullen je identiteit controleren als je ons een verzoek stuurt. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Veilig Verkeer Nederland 
Postbus 66

3800 AB Amersfoort
privacy@vvn.nl 

Ben je van mening dat wij in strijd handelen met de wet, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen in privacystatement 

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Check daarom op onze website altijd de meest recente versie. Deze privacyverklaring is bijgewerkt in mei 2024. 

Cookies

Veilig Verkeer Nederland maakt gebruik van verschillende cookies. Hierover kun je meer lezen in onze Cookieverklaring.