Brom- en snorfietsers

Het rijgedrag en de (on)veiligheid van brom- en snorfietsers is geregeld in het nieuws. Maar veel mensen weten niet precies hoe het zit met brom- en snorfietsers in het verkeer. Wat is het verschil tussen deze twee?

Veilig Verkeer Nederland snorfiets bromfiets

Brom- en snorfiets: de verschillen

Plek op de weg

Met een bromfiets rijd je op het fiets/bromfietspad (bord G12a). De rijbaan is toegestaan als het fiets/bromfietspad ontbreekt. 

De gemeente mag als wegbeheerder bepalen waar bromfietsers van het fiets-/bromfietspad gebruik moeten maken en waar bromfietsers op de rijbaan moeten rijden. Dit wordt vaak ook aangegeven met een bord (bord D103 en D104). Bij die afwegingen spelen veel zaken een rol, maar verkeersveiligheid voor zowel fietsers als bromfietsers staat centraal. Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat bromfietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden, en buiten de bebouwde kom op het fiets-/bromfietspad. Alleen op erg drukke wegen binnen de bebouwde kom waar ook nog eens hard wordt gereden door het autoverkeer, wordt aanbevolen om bromfietsers op het fiets-/bromfietspad te laten rijden.  

Met een snorfiets rijd je op het fietspad (bord G11) of, het fiets/bromfietspad (bord G12a). De rijbaan is toegestaan als een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt. Soms is het voor snorfietsers verplicht op de rijbaan te rijden. De wegbeheerder kan dit besluiten als het fietspad erg druk is. Is dit het geval dan hangt er een onderbord waarmee snorfietsers naar de rijbaan worden verwezen. Op het onverplichte fietspad (bord G13) mag je alleen met een snorfiets  met elektromotor of uitgeschakelde verbrandingsmotor komen.  

Maximumsnelheid

Met een bromfiets mag je binnen de bebouwde kom op het fiets/bromfietspad maximaal 30 km/uur rijden. Buiten de bebouwde kom is dat maximaal 40km/uur. Op de rijbaan mag je met een bromfiets maximaal 45 km/uur. 

Met een snorfiets mag je nooit harder dan 25 km/uur. 

Helm

Op een bromfiets moet je een helm op, op de snorfiets nog niet. Per 1 januari 2023 geldt de helmplicht ook voor snorfietsers.

Kenteken 

Soms zie je aan het uiterlijk niet of het een bromfiets of een snorfiets is. Vooral bij scooters is dat niet altijd goed te zien. Aan het kenteken kunt u dan zien waar je mee te maken hebt. Een blauw kenteken met witte tekens is een snorfiets, een geel kenteken met zwarte tekens is een bromfiets.

Snorfietsers binnen de ring op de rijbaan

Sinds 8 april 2019 moeten snorfietsers in Amsterdam binnen de ring op de rijbaan rijden. Ze mogen dan dus niet meer op het fietspad en moeten bovendien een helm gaan dragen. Amsterdam is de eerste gemeente die deze maatregel neemt om de fietspaden veiliger te maken.  

Wij zijn voorstander van deze aanpak. Onderzoek van de SWOV wijst uit dat deze maatregel de verkeersveiligheid positief zal beïnvloeden. Het geeft fietsers op de fietspaden meer ruimte en daarmee ontstaat daar een veiligere situatie. Uit onze flitspeiling blijkt ook dat mensen steeds meer een onveilig gevoel krijgen van te hard rijdende scooters. Wij hopen dat deze maatregel net zo voorspoedig zal uitpakken als destijds de verplaatsing van de bromfiets naar de rijbaan.  

We vinden het jammer dat deze maatregel niet voor het hele land geldt. Nu is het voor gemeenten mogelijk om eigen regels op te stellen. Wij vrezen dat dat voor verwarring gaat zorgen. 

Bezorgscooters

Onveilig verkeersgedrag van bezorgkoeriers lijkt een steeds groter wordend probleem. Brom- en snorfietsers lopen een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een ongeval. Reguliere verzekeraars zijn dan ook terughoudend in het verzekeren van bezorgbrommers. Uit cijfers van de Vereende van 2017-2018 blijkt dat bestuurders van bezorgscooters bijna 6 keer meer schade rijden dan privébestuurders. Het gemiddelde schadebedrag ligt ook 75% hoger. 

Veilig Verkeer Nederland bezorgers scooter brommer

Veilig vervoeren van kinderen

Op de bromfiets

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen op de bromfiets vervoerd worden als ze een veilige zitplaats hebben met voldoende steun voor rug, handen en voeten. In de praktijk komt dit vaak neer op een stoeltje. Zorg altijd voor een goedgekeurde en passende helm. 

Op de snorfiets

Ook op de snorfiets mogen kinderen jonger dan 8 jaar alleen vervoerd worden als ze een veilige zitplaats hebben met voldoende steun voor rug, handen en voeten. Een stoeltje is vaak de beste oplossing. 

Lees meer over het veilig vervoeren van kinderen.