Samen aan de slag voor de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers

De verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers heeft begin 2019 veel ter discussie gestaan. Uit cijfers van de Vereende over 2017 en 2018 blijkt dat bestuurders van bezorgbrommers bijna 6 keer vaker schade rijden dan privébestuurders en dat het gemiddelde schadebedrag 75% hoger ligt.

Verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers

Afspraken voor verkeersveiligheid

Samen met De Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers (NLVVM) en de Vereende zoeken we naar manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren. De afspraken hiervoor zijn gebundeld in een gezamenlijke Verklaring voor Verkeersveiligheid.

Vijf Gouden Gedragsregels voor Maaltijdbezorgers

Begin dit jaar lanceerden wij met de Vereende al ‘Vijf Gouden Gedragsregels voor Maaltijdbezorgers' om schade aangericht door maaltijdbezorgers te voorkomen. De NLVVM staat volledig achter de gedragsregels en wil samen met VVN en de Vereende de verkeersveiligheid nog beter waarborgen om ongelukken tot een minimum beperken.

Daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken om te kijken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek van maaltijdbezorgers. Er is uitgebreid gediscussieerd over de stappen die gezet dienen te worden om de verkeersveiligheid daadwerkelijk te verbeteren. Dit heeft geleid tot een aantal uitspraken die zijn gebundeld in een Verklaring voor Verkeersveiligheid.

De Verklaring Verkeersveiligheid

Het doel van deze verklaring is dat de aangesloten ondernemingen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de verkeersveiligheid van de eigen medewerkers en overige weggebruikers.

Rob Stomphorst, woordvoerder bij VVN, vertelt waarom een dergelijke verklaring belangrijk is: “De ondernemers in de maaltijdbezorging werken met jonge verkeersdeelnemers die - als het gaat om de verkeersveiligheid - tot één van de grootste risicogroepen behoren. Het is van belang dat ondernemers daar oog voor hebben en het nodige ondernemen om de veiligheid van hun bezorgers te waarborgen. De samenwerking met de NLVVM helpt om in ieder geval een belangrijk deel van de branche te bereiken.”

Training voor iedere maaltijdbezorger

In de Verklaring voor Verkeersveiligheid wordt o.a. gestreefd naar een goede training voor iedere maaltijdbezorger die met een bromfiets of scooter bezorgt. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland ontwikkelde een trainingsproject voor het trainen van maaltijdbezorgers met de gemeente Harderwijk en de mottorrijdersvereniging KNMV. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre een gevolg gegeven kan worden aan deze pilot. We roepen andere provincies en gemeenten op om dit voorbeeld te volgen.

Cijfers over schadefrequentie van maaltijdbezorgers

Ook is in de verklaring opgenomen dat wij ons gezamenlijk inzetten om cijfers over schadefrequentie en gemiddelde schadelast van bezorgbrommers en elektrische bezorgfietsen te verzamelen en te delen ten behoeve van beleidsvorming.

Samen met NLVVM en de Vereende roepen wij alle maaltijdbezorgers op om zich aan de Verklaring voor Verkeersveiligheid te houden.