Voetganger

Rijbewijs

U hebt geen rijbewijs nodig.

Plaats op de weg

Lopen doet u op het trottoir of voetpad (bord G7). Als dat er niet is, mag u op het fietspad en fiets/bromfietspad lopen. Als ook die ontbreken, is het toegestaan om op de rijbaan te lopen.

Maximumsnelheid

Er geldt geen maximumsnelheid.

Overige relevante regelgeving

Voetgangers zijn weggebruikers, maar geen bestuurders. Voor voetgangers gelden de voorrangsregels niet. Buiten de bebouwde kom bent u niet verplicht om links van de weg te lopen als een voet- of fietspad ontbreekt (sinds 1991 is deze verplichting geschrapt).

Wat vindt Veilig Verkeer Nederland?

Lopen is de meest basale vorm van verplaatsen. Iedereen, van jong tot oud, moet veilig lopend over straat kunnen. Goede en veilige voetgangersvoorzieningen zijn daarom essentieel. De positie van voetgangers wordt nu nog vaak vergeten in het verkeersbeleid. Dit leidt tot ad hocbesluiten die door de waan van de dag worden bepaald. Veelal vallen die besluiten in het nadeel uit van de voetganger omdat voor ‘concurrerende' belangen wel een beleid is vastgesteld. De positie van de voetganger moet verstevigd worden door in ieder verkeersveiligheidsplan de voetganger als volwaardige verkeersdeelnemer mee te nemen.

Voetgangers zijn kwetsbaar. Ze bewegen zich, net als fietsers, onbeschermd en met een geringe massa en snelheid door het verkeer. Vooral lopende kinderen en 75-plussers lopen een groot risico in het verkeer, waarbij kinderen relatief vaak zwaar gewond raken en ouderen vaker komen te overlijden. Bij ongevallen met voetgangers zijn personenauto's de meest voorkomende botspartner.

De meeste ongevallen met voetgangers gebeuren tijdens het oversteken. Daarom zijn veilige oversteekvoorzieningen van groot belang voor hun veiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat zebrapaden relatief veilige oversteekvoorzieningen zijn. Goed beleid rondom zebrapaden en andere oversteekvoorzieningen voor voetgangers is belangrijk.

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers als voetganger
  • 2015: 57
  • 2014: 49
  • 2013: 56
  • 2012: 68
  • 2011: 74

Er zijn geen cijfers bekend over het aantal verkeersgewonden onder voetgangers. Het aantal verkeersgewonden wordt namelijk niet uitgesplitst op type weggebruiker.