De voetganger in het verkeer

Lopen is fijn en gezond. Het is de meest basale vorm van verplaatsen. Maar let wel op, want als voetganger ben je behoorlijk kwetsbaar in het verkeer. 

Wat vindt Veilig Verkeer Nederland?

Iedereen, van jong tot oud, moet veilig lopend over straat kunnen. Goede en veilige voetgangersvoorzieningen zijn daarom essentieel. De positie van voetgangers wordt nu nog vaak vergeten in het verkeersbeleid. Veelal vallen die besluiten in het nadeel uit van de voetganger omdat voor ‘concurrerende' belangen wel een beleid is vastgesteld. De positie van de voetganger moet verstevigd worden door in ieder verkeersveiligheidsplan de voetganger als volwaardige verkeersdeelnemer mee te nemen. 

Voetgangers zijn kwetsbaar. Ze bewegen zich, net als fietsers, onbeschermd door het verkeer. Vooral lopende kinderen en 75-plussers lopen een groot risico in het verkeer, waarbij kinderen relatief vaak zwaar gewond raken en ouderen relatief vaker komen te overlijden.  

De meeste ongevallen met voetgangers gebeuren tijdens het oversteken. Daarom zijn veilige oversteekvoorzieningen van groot belang voor hun veiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat zebrapaden relatief veilige oversteekvoorzieningen zijn. Goed beleid rondom zebrapaden en andere oversteekvoorzieningen voor voetgangers is dan wel belangrijk. 

Verkeersregels voor voetgangers

Als voetganger ben je een weggebruiker, maar geen bestuurder. De voorrangsregels gelden dus niet voor jou als je te voet bent. Je mag wel voorgaan in situaties waarop je rechtdoor gaat op dezelfde weg of als je blind, slechtziend of moeilijk ter been bent.

Oudere voetgangers

Oudere voetgangers zijn relatief kwetsbaar in het verkeer, vooral vanwege hun grotere fysieke kwetsbaarheid (zie ook de SWOV-factsheet Ouderen in het verkeer). Als er iets gebeurt, dan zijn de gevolgen vaak ernstiger dan bij een jongere voetganger. 

Veilig Verkeer Nederland voetganger senioren

Kinderen leren oversteken 

De vaardigheden die nodig zijn om veilig te kunnen oversteken, zoals kijkgedrag en het inschatten van gevaarlijke situaties, is nog niet voldoende ontwikkeld bij kinderen. Daarom is het belangrijk om bij verkeerseducatie praktijklessen te integreren. Oefenen is de beste manier om verkeerservaring op te doen. 

Veilig Verkeer Nederland kinderen oversteken

Lopen in het donker 

3 tips om veilig te lopen als het buiten schemerig of donker is:  

 1. Zien en gezien worden 
  Zorg dat je gezien wordt! Draag felgekleurde of lichte kleding, dat contrasteert het best in het donker. Je kan ook reflecterende strips op je kleding of tas gebruiken, of draag een lampje op je arm.  
  Laat je in het donker de hond uit? Zorg dan dat ook de hond zichtbaar is, bijvoorbeeld door een reflecterende halsband of riem.  
  Kies een route met straatverlichting. Je hebt zelf beter zicht én je wordt beter gezien door andere weggebruikers.  
 2. Let extra goed op 
  Wees voorzichtig als je voor mag gaan (bijvoorbeeld bij een zebrapad); automobilisten en (brom)fietsers zien je mogelijk minder goed.  En let zelf goed op. In het donker zijn stoepranden, kuilen in de weg of paaltjes niet altijd goed te zien.  

 3. Kies de juiste plek op de weg 
  Loop zoveel mogelijk op de stoep, of kies voor het fietspad als er geen stoep is. Is er ook geen fietspad aanwezig? Loop dan aan de uiterste zijde van de rijbaan. Ga bij tegenliggers in de berm staan.  Ga er altijd van uit dat automobilisten je niet hebben gezien. Buiten de bebouwde kom ben je niet verplicht om links van de weg te lopen als een voet- of fietspad ontbreekt, deze verplichting is geschrapt sinds 1991. 

Veilig Verkeer Nederland voetganger verlicht lopen