De voetganger in het verkeer

Lopen is fijn en gezond. Het is de meest basale vorm van verplaatsen. Maar let wel op, want als voetganger ben je behoorlijk kwetsbaar in het verkeer.

Voetgangers steken over

Lopen is gezond, laagdrempelig én veilig voor je buurt. Nog niet aan de wandel geslagen? Lees zeven voordelen van een ommetje.

Verkeersregels voor voetgangers

Als voetganger ben je een weggebruiker, maar geen bestuurder. De voorrangsregels gelden dus niet voor jou als je te voet bent. Je mag wel voorgaan in situaties waarop je rechtdoor gaat op dezelfde weg of als je blind, slechtziend of moeilijk ter been bent.

Wat vindt Veilig Verkeer Nederland?

Iedereen, van jong tot oud, moet veilig lopend over straat kunnen. Goede en veilige voetgangersvoorzieningen zijn daarom essentieel. De positie van voetgangers wordt nu nog vaak vergeten in het verkeersbeleid. Veelal vallen die besluiten in het nadeel uit van de voetganger omdat voor ‘concurrerende' belangen wel een beleid is vastgesteld. De positie van de voetganger moet verstevigd worden door in ieder verkeersveiligheidsplan de voetganger als volwaardige verkeersdeelnemer mee te nemen. 

Voetgangers zijn kwetsbaar. Ze bewegen zich, net als fietsers, onbeschermd door het verkeer. Vooral lopende kinderen en 75-plussers lopen een groot risico in het verkeer, waarbij kinderen relatief vaak zwaar gewond raken en ouderen relatief vaker komen te overlijden.  

De meeste ongevallen met voetgangers gebeuren tijdens het oversteken. Daarom zijn veilige oversteekvoorzieningen van groot belang voor hun veiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat zebrapaden relatief veilige oversteekvoorzieningen zijn. Goed beleid rondom zebrapaden en andere oversteekvoorzieningen voor voetgangers is dan wel belangrijk. 

Oudere voetgangers

Oudere voetgangers zijn relatief kwetsbaar in het verkeer, vooral vanwege hun grotere fysieke kwetsbaarheid (zie ook de SWOV-factsheet Ouderen in het verkeer). Als er iets gebeurt, dan zijn de gevolgen vaak ernstiger dan bij een jongere voetganger. 

Veilig Verkeer Nederland voetganger senioren

Leer kinderen oversteken

Kinderen moeten de vaardigheden nog leren die nodig zijn om veilig te kunnen oversteken, zoals kijkgedrag en het inschatten van gevaarlijke situaties. Oefenen is de beste manier om verkeerservaring op te doen. Speel het oversteekspel of bestel het verkeersproject Veilig Oversteken voor jouw school.

Veilig Verkeer Nederland kinderen oversteken