Trots op onze partners

Als dé maatschappelijke organisatie voor verkeersveiligheid, zoeken we graag de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij zijn trots op onze partners en de mooie activiteiten die daar uit voortkomen.

Ook samenwerken?

Als dé maatschappelijke organisatie voor verkeersveiligheid, zoeken we graag de samenwerking met bedrijven. Een structurele samenwerking heeft een positieve impact op onze beide merken. Wij verwelkomen ook jou heel graag als partner! 

Veilig Verkeer Nederland notulist

Dit zijn onze bedrijfspartners

A.A.S. Schadeherstel

Steunt verkeersveiligheid met Bob-acties en MONO-acties via het eigen netwerk van schadeherstelbedrijven.

Athlon

Athlon steunt de campagne De scholen zijn weer begonnen en steekt daarnaast als grootste leasebedrijf met in het totaal ruim 130.000 leaserijders zijn nek uit om zowel de berijders als de Athlon-medewerkers interactief te betrekken bij verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Nederland schreef mee aan Athlon’s Whitepaper Verkeersveiligheid.

Lees meer over hoe Athlon medewerkers en klanten betrekt bij verkeersveiligheid.

Analyze

Analyze is een innovatief bedrijf dat samen met overheden schaalbare data-oplossingen ontwikkelt, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met gemeenten hebben zij een slimme (web)applicatie gebouwd waarmee gemeenten in staat worden gesteld om de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid (SPV) concreet en meetbaar te maken. Met de Monitor Onveilige Wegsituaties worden op basis van verschillende soorten unieke data ‘bijna ongelukken’ op specifieke onveilige locaties in kaart gebracht. Deze applicatie biedt gemeenten (en andere wegbeheerders) concreet handelingsperspectief om gericht preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen, waarmee daadwerkelijk verkeersslachtoffers worden voorkomen.

BDU

Geeft een cabineboek uit voor beroepsmatige weggebruikers (vrachtwagenchauffeurs).

Briqlog

Gezamenlijk een voorbeeldrol pakken onder de noemer Safety Deal waarbij o.m. Watson (Kruidvat), Peter Appel, Cornelissen en Ste v/d Brink zijn aangesloten.

CarProf, garage voor alle merken

CarProf geeft invulling aan verkeersveiligheid en versterkt de acties en campagnes van Veilig Verkeer Nederland via hun eigen marketing- en communicatie-activiteiten.

CarProf telt meer dan 100 leden in Nederland. Dit zijn (ex)autodealers en professionele universele autobedrijven met vakspecialisten voor onderhoud en reparatie aan alle automerken. Het is een garageformule van Alliance Automotive Group Benelux, een leidende distributeur van auto-onderdelen aan de onafhankelijke aftermarket. 

Een goed onderhouden auto is veiliger op de weg. Zo heeft een autoband met voldoende bandenprofiel een kortere remweg en zijn ook goed werkende remmen en ruitwissers essentieel. Zowel de staat van een auto, als het gedrag van de automobilist zijn dan ook bepalend voor de veiligheid in verkeerssituaties. Samen met Veilig Verkeer Nederland wil CarProf daar een verschil in maken. De CarProf autobedrijven bieden vakmanschap in de werkplaats, met 24 maanden garantie. En dragen communicatief en financieel bij aan meer verkeersveiligheid. 

Cycle Fun Productions

Een slowbike-act voor kinderen met exposure voor Veilig Verkeer Nederland.

Doortrappen

In samenwerking met Doortrappen, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, stimuleren wij fietsers om zo lang mogelijk veilig aan het verkeer deel te nemen. Dat doen we door tips en hulpmiddelen te bieden.

Cyclomedia

Maakt het voor Veilig Verkeer Nederland mogelijk om bij het VVN Participatiepunt gemelde onveilige verkeerssituaties online te beoordelen. Dit betekent een besparing in uren, reistijd en dus kosten, omdat onze verkeerskundigen dan niet altijd ter plekke de situatie hoeven te bekijken.

Ecodrive

Attendeert bedrijven op zuinig rijden. En zuinig rijden is vaak ook veilig rijden.

FaberExposize

Onderhoud en plaatsing van 250 VVN campagneborden op rust- en verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen.

Getir

Getir is een boodschappenservice-dienst die gaat voor een vlotte maar immer veilige levering van boodschappen. Getir heeft als visie om in nauwe en constructieve samenwerking met gemeenten, buurtbewoners en ondernemers oplossingen te bereiken om een vlotte en verkeersveilige bezorging van boodschappen op een duurzame manier in te passen in Nederland.

Gazelle

Bijdrage aan de VVN Opfriscursus voor senioren door in de vier experience centers, online en via retail aandacht te besteden aan het veilig fietsen door senioren.

Green Dino

Zet de VVN-rijsimulator in op onder meer de onderwerpen alcohol en afleiding door smartphonegebruik.

Heineken

Betrekt Bob bij hun campagne “When you drive, never drink”.

HR Groep

Levert VVN-campagneborden aan regionale en lokale overheden.

Levert het VVN Schoolpleinpakket voor praktische verkeerslessen op de basisschool.

Interpolis

Interpolis

Incentive Company

Voert de VVN Remwegdemo's en de VVN training sociaal weggedrag uit.

Michelin

Steunt de VVN-Remwegdemo’s die uitgevoerd worden op Michelin-banden.

MediaPlus

Gezamenlijke communicatie over deelname aan VVN Opfriscursussen.

Picnic

Picnic steunt de campagnes MONO en De scholen zijn weer begonnen. Verder hebben zij een verkeersveiligheidbeleid dat zij in het hele bedrijf doorvoeren. Zo trainen zij hun runners op veilig verkeersgedrag en het MONO rijden staat in hun werkafspraak.

Lees hier wat Picnic zelf doet om de veiligheid van de runners en de omgeving te bevorderen.

Pragma Trading

Verstrekt de Victor Veilig poppen, om in je buurt aandacht te vestigen op de verkeersveiligheid van kinderen.

RET

Exploiteert de weekend-bus onder de naam Bob-bus.

SafeDrivePod

De sluitende oplossing als het gaat om het voorkomen van smartphonegebruik tijdens verkeersdeelname.

STIVA, Nederlandse Brouwers, SpiritsNL, Wine in moderation

Steunen gezamenlijk de inzet van Veilig Verkeer Nederland in de Bob-campagne.

Stella

Bijdrage aan het veilig fietsen op e-bikes voor klanten die een e-bike aanschaffen via de 45 Stella-winkels.

Stichting Schadegarant

Doneerde een bedrag aan Veilig Verkeer Nederland.

Traffic Radio

Stelt zendtijd ter beschikking op digitale radio en stelt verkeersveiligheidscontent samen voor digitale radio. 

TotalEnergies

Samen met Total Nederland werken wij aan de doorontwikkeling van onze dodehoekgame ‘Uit de hoek’. Met deze augmented reality game ervaren ouders samen met hun kinderen de veiligste plaats op de weg in dodehoeksituaties. Daarnaast doet Total iedere school die een ‘Veilig op weg’-les boekt een exemplaar van Paul van Loons boek cadeau. Medewerkers van Total worden in de gelegenheid gesteld om drie dagen per jaar aan vrijwilligerswerk te doen. Daarvoor heeft Total een interne site ontwikkeld waar Veilig Verkeer Nederland de projecten etaleert waar Total-medewerkers op kunnen inschrijven.

Lees hier hoe Total de kernwaarde 'veiligheid' in de praktijk brengt

Univé

Univé en Veilig Verkeer Nederland werken samen op de thema's buurtparticipatie en rijden zonder afleiding. De verzekeraar vraagt aan haar particuliere en zakelijke leden, in totaal zo’n 1,6 miljoen, om verkeersveiligheid consequent onderdeel te maken van hun verkeersdeelname.

Uber

In een driejarige samenwerking voeren we gezamenlijk een aantal maatregelen en campagnes uit om de veiligheid op de weg te verbeteren.

Verjo Uitgeverij

Verjo stelt beeldmateriaal ter beschikking voor de VVN Opfriscursus gericht op auto, fiets en scootmobiel.

Vialis

Voert een verkeerslesprogramma uit voor de hoogste groepen van de basisschool met Vialis-vrijwilligers als lesgever.

Volvo Car Nederland

Volvo Car Nederland steunt Veilig Verkeer Nederland met de inzet van een Volvo C60 ten behoeve van de buurtactie VVN Remwegdemo.

Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen

De VNA steunt elk jaar de campagne De scholen zijn weer begonnen.

Waarborgfonds Motorverkeer / De Vereende

Steunt verkeersveiligheidsacties gericht op maaltijdbezorgers.

Daarnaast werken we samen met verschillende maatschappelijke partners:

  • ANWB
  • BOVAG
  • Fietsersbond
  • Fonds Slachtofferhulp 
  • Grand Depart Tour de France naar Rotterdam
  • Hogeschool Utrecht
  • Interveste
  • NLVVM (Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers)
  • RAI-Vereniging