Helm op: 5 vragen over de helmplicht voor snorfietsers

Het dragen van een helm is vanaf 1 januari 2023 verplicht voor snorfietsers en hun bijrijders. Hoe zien de regels er precies uit? Je leest het hieronder.

Snorfiets Veilig Verkeer Nederland regels helm

1. Wat is een snorfiets?

Een snorfiets is te herkennen aan de blauwe kentekenplaat. Op een snorfiets mag je maximaal 25 km/uur rijden. Snorfietsers rijden op het (brom)fietspad of op de rijbaan als deze ontbreekt. Dat blijft ook zo na 1 januari 2023. Een uitzondering geldt voor Amsterdam en Utrecht waar snorfietsers op de rijbaan rijden. Hier geldt al een helmplicht. Meer weten? Lees alles over brom- en snorfietsers.

Rijbaan snorfiets Amsterdam Utrecht
In Amsterdam en Utrecht zijn snorfietsers niet welkom op het fietspad

2. Waarom een helmplicht?

Per jaar vallen er tussen de 30 en 40 verkeersslachtoffers onder snor- en bromfietsers. Om het aantal dodelijke slachtoffers en (ernstige) gewonden onder snor- en bromfietsers terug te dringen, wordt de helmplicht per 1 januari 2023 ingevoerd. Dat maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend in de zomer van 2022.

3. Waar moet de helm aan voldoen?

Niet iedere helm biedt de juiste bescherming. Daarom zijn er eisen aan de helmen voor snorfietsers. 

  • Een goedgekeurde brom/motorfietshelm is te herkennen aan een cirkel met de hoofletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4.
  • Een goedgekeurde speed-pedelec-helm is voorzien van de markering NTA 8776:2016.

4. Voor wie geldt de helmplicht?

De helmplicht voor snorfietsers geldt voor bestuurders, maar ook voor eventuele bijrijders. Voor bromfietsers was het dragen van een helm al verplicht. Voor fietsers en e-bikers geldt er geen verplichting. Wel raden wij aan om vrijwillig een helm te dragen op de fiets, vanwege de vele voordelen van een fietshelm.

5. Hoe hoog is de boete bij het niet dragen van een helm?

De boete voor het niet dragen van een (juiste) helm op een snorfiets is €100 plus €9 administratiekosten.

Meedoen is makkelijk

‘Helm op’, dat is de heldere boodschap aan snorfietsers. Door een helm te dragen bescherm je jezelf en voorkom je een boete. Van 21 november tot en met 8 januari informeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe maatregel met de campagne ‘Helm op’. Meer informatie vind je op komveiligthuis.nl/helmplicht.

Helm op campagne snorfiets