Kiss & Ride zones

'Kiss & Ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto's af te zetten of op te halen (o.a. bij treinstations en scholen) en meteen weer verder te rijden. De wettelijke basis voor ‘Kiss & Ride' ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel d van het RVV1990. Daarin staat dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid, op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. In de toelichting bij dit artikel wordt expliciet vermeld dat het afzetten en ophalen van passagiers (Kiss & Ride) hieronder valt.

Deze 'Kiss & Ride'-zones worden bij scholen ook wel 'Zoen en Zoef'- of 'Kiss en Go'-zones genoemd. Al vele scholen hebben hiermee geëxperimenteerd en naar wij weten zijn de reacties daarover meestal positief.

Desondanks wijzen wij er op dat 'Kiss & Ride'-zones alleen goed werken onder een aantal voorwaarden:

  • De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen uitstappen
  • De ouders die de 'Kiss & Ride'-strook gebruiken, moeten ook echt direct weer doorrijden
  • Voor ouders die even mee naar binnen willen, is - liefst wat verder van de school - parkeerruimte beschikbaar
  • Het werkt vooral bij het brengen. Bij het halen moeten ouders vaak even wachten en dan krijg je toch weer opstoppingen
  • Daarnaast is het verstandig de 'Kiss & Ride'-strook niet direct voor de schoolingang aan te leggen. Anders wordt er namelijk veel autoverkeer voor de schoolingang opgeroepen. Liever wordt de strook op enige afstand van de ingang aangelegd, zodat kinderen het laatste stukje naar school veilig en zelfstandig over de stoep kunnen lopen.