Examenroute

Ter voorbereiding op het verkeersexamen wordt de route hier gepubliceerd (normaal 2 weken voor de voorjaarsvakantie).

Route praktisch verkeersexamen
  • 5 februari
  • Drossaardslaan 1, 4143 BD Leerdam (parkeerterrein bij de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland)

De examenroute wordt in twee vormen vrijgegeven, waarbij de informatie zich beperkt tot een plattegrond, situatiefoto's en routeaanwijzingen. Vragen van verkeerstechnische aard kunnen aan de leerkracht op school worden gesteld.

Gebruik voor instructiedoeleinden de Google Maps-versie van de examenroute, waarin situatiefoto's uitvergroot kunnen worden, en print voor het oefenen ter plaatse de PDF-versie uit, die ook de 'algemene aandachtspunten' en het 'fietsen met een groep' omvat. Op het examen is de route ook van borden voorzien en mag er bij twijfel altijd bij een observatiepost (herkenbaar aan de gele VVN-hesjes) om de route worden gevraagd.

  1. Groepsinstructie vooraf
  2. Plattegrond, situatiefoto's & routeaanwijzingen: Google Maps | PDF
  3. Algemene aandachtspunten in het verkeer (op de fiets)
  4. Fietsen met een groep

Wat speelt er in jouw buurt?