VVN Opfriscursus regio Zuid

Een goede verkeerskennis is de basis voor veilige deelname aan het verkeer. Veel senioren hebben jaren geleden het rijbewijs behaald en verdiepen zich daarna niet meer in de verkeersregels en eventuele wijzigingen. Het verkeer wordt drukker en verkeersregels veranderen. In de opfriscursussen zien we dat situaties over voorrang, rotondes en verkeersborden als lastig worden ervaren.

opfriscursus

Doelstelling en doelgroep

Op een laagdrempelige manier senioren enthousiasmeren om de kennis van de verkeersregelgeving te vergroten en de verkeersvaardigheid te verbeteren.

Beoogd resultaat

Het doel van de cursus is dat senioren met vertrouwen aan het verkeer blijven deelnemen en dat zij zich bewust zijn van de mogelijkheden bij fysieke beperkingen. Ook is er meer bewustzijn rondom de noodzaak om te blijven leren in het verkeer.

Uitvoering

De opfriscursus bestaat uit drie elementen, die aansluiten bij de behoefte van verschillende typen senioren, namelijk:

  1. Online: de succesvolle online opfriscursus voor het testen van de verkeerskennis - www.vvn.nl/opfriscursus - kan iedereen thuis gratis doen. Er is een korte versie beschikbaar en een uitgebreide test, waarbij deelnemers direct feedback krijgen op de vragen.
  2. Opfriscursus in de buurt: Senioren die meer verdieping willen, kunnen zich aanmelden voor de zeer succesvolle opfriscursus in de buurt. De cursus bestaat uit 2 x 2 uur theorieles. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van op maat gesneden lesmateriaal, in samenwerking met Verjo leermiddelen. Alle deelnemers krijgen een naslagwerk mee naar huis. Een WRM-gecertificeerde instructeur geeft uitleg over de verkeersregels die in de afgelopen jaren gewijzigd zijn. Deelnemers kunnen met al hun verkeersvragen bij de instructeur terecht.
  3. Praktijkrit: in de loop der jaren verandert de rijstijl door ervaring, maar ook door fysieke veranderingen. Deelnemers die graag ook de praktijkkennis willen opfrissen, kunnen daarom kiezen voor een praktijkrit in de eigen auto (meerprijs). Tijdens deze praktijkrit doorloopt de instructeur een vast aantal vaardigheden en ontvangt de deelnemer daar een persoonlijk en deskundig advies over. Veilig Verkeer Nederland organiseert de cursus van A tot Z en werkt samen met lokale belanghebbende partijen. Een opfriscursus gaat door bij minimaal 15 deelnemers (max. 35 deelnemers). Het advies van Veilig Verkeer Nederland is om bij één opfriscursus voor 20 deelnemers een praktijkrit mogelijk te maken.

Looptijd en evaluatie

De opfriscursus wordt ongeveer twee maanden voor de startdatum gepland. Na afloop vindt (digitaal) de evaluatie plaats