Op de fiets naar school maakt de buurt blijer

Je kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen gebracht en opgehaald worden. Daarom roepen wij ouders en kinderen op: kom lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving veiliger en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op. Is er extra aandacht nodig voor dit thema? Wij helpen ouders, scholen en gemeenten met praktische tools of een uitgebreider traject.

Veilig Verkeer Nederland campagne meedoen is makkelijk

Drukte bij basisscholen bij het brengen en halen van kinderen is een veelgehoord probleem. En dat terwijl je juist verwacht dat het in de omgeving van scholen, waar altijd veel kinderen zijn, veilig is. Uit onderzoek van Geodienst RUG en RTL blijkt dat er in drie jaar tijd 10.000 verkeersongelukken gebeurden rondom scholen (in de periode 2014-2017). Uit de Flitspeiling van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat slechts 41% van de ouders het verkeer veilig vindt voor hun kinderen. Ouders vinden het erg spannend om hun kinderen - letterlijk en figuurlijk - los te laten in het verkeer. Bekijk onze factsheet voor meer feiten en cijfers over de verkeersveiligheid in de omgeving van school.

Onze campagne Meedoen is makkelijk: Op de fiets naar school maakt de buurt blijer!

Tips voor ouders

Je kind loslaten in het verkeer kan spannend zijn. Maar voor je kind is het heel leerzaam om deel te nemen aan het verkeer. Lees vijf voordelen van lopend of fietsend naar school gaan.

Vijf 'vergeet me nietjes' voor ouders

  1. Spreek af op welke dagen jullie samen naar school kunnen lopen of fietsen.
  2. Toch met de auto naar school? Parkeer bij voorkeur iets verderop en loop het laatste stukje, of laat je kind het laatste stukje lopen.
  3. Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen. 
  4. Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname. Leer je kind over verkeer met onze leuke materialen.
  5. Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik in het verkeer en hoe je kind om kan gaan met groepsdruk. 
  6. Meer doen? Word VVN Verkeersouder en help op school met het thema verkeer.

Laat je inspireren door het verhaal van Maud, moeder van Amé (9). Of juist door het gesprek met Jaap (92) en Truus (87) over hoe dit vroeger ging.

Meer doen als ouder? Ontvang gratis advies op maat

Vind jij dat de verkeersveiligheid in de omgeving van de school beter moet? En wil je je daar samen met andere ouders voor inzetten? Vraag dan de gratis vragenlijst aan. Hiermee helpen we je om in kaart te brengen hoe andere ouders denken over het verkeer in de buurt van school. Daarna krijg je van ons advies over hoe je samen met school en andere ouders een actieplan maakt voor een verkeersveilige schoolomgeving.

'Veilig naar school? Vergeet de auto, pak de fiets!'

Maud, moeder van Amé (9), vertelt waarom het zo belangrijk is de auto thuis te laten.

Meedoen is makkelijk ame.jpg

Tips voor scholen en gemeenten

Gemeenten en scholen helpen wij bij het veiliger maken van de schoolomgeving met het project VVN Veilige Schoolomgeving. Hiervoor betrekken we zowel school, kinderen als ouders. Uit evaluaties weten we dat zeker 85% van de ouders afspraken wil maken over het halen en brengen van kinderen. En dat gemiddeld 10 ouders per school actief willen meehelpen met het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast faciliteren wij VVN Verkeersouders die zich inzetten voor praktische verkeerslessen en verkeersveiligheid op de school van hun kind. Kleiner beginnen? Ook medewerkers van scholen kunnen gebruikmaken van de gratis vragenlijst als eerste stap.

'Expertise VVN is goud waard'

Leerkracht Marcel Kooijmans wilde de omgeving van de basisschool veiliger maken.  Met hulp van Veilig Verkeer Nederland kon hij oplossingen introduceren waar iedereen aan meewerkte.

Veilige Schoolomgeving verhaal Marcel.png

Tips voor andere weggebruikers 

Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid in het verkeer. Met de campagne Meedoen is makkelijk vragen wij hier aandacht voor. Wat je bijvoorbeeld kunt doen voor een veilige schoolomgeving? Geef kinderen de ruimte, rij rustig en MONO en vermijd schoolzones waar mogelijk.

“We weten dat ouders hun kinderen voornamelijk met de auto naar school brengen om vervolgens in één keer door te kunnen rijden naar hun werk. Nu mensen meer thuiswerken, wordt dit minder relevant. Daarnaast levert thuiswerken vaak tijdwinst op door het wegvallen van woon-werkverkeer: genoeg mogelijkheden dus om kinderen vaker met de fiets of lopend naar school te brengen.”

Evert-Jan Hulshof - directeur Veilig Verkeer Nederland