‘Zonder de hulp van VVN had ik mijn hart vastgehouden’

Marcel Kooijmans
Drachten

De missie van basisschool de Parel in Drachten is om leerlingen een veilige leeromgeving te bieden. En die omgeving neemt de school letterlijk. “De buurt rond De Parel hoort daar natuurlijk ook bij”, aldus leerkracht Marcel Kooijmans.

Veilige Schoolomgeving verhaal Marcel.png

Basisschool De Parel stond voor een uitdaging. Het originele schoolgebouw aan de Langewyk wordt momenteel afgebroken en geheel vernieuwd en zal in juni 2023 klaar zijn. In de tussentijd worden de 375 leerlingen ondergebracht in een bestaand schoolgebouw aan de Eikesingel; een drukke, doorgaande, 50 kilometerweg. Marcel: “Op deze doorgaande weg richting snelweg de A7 rijden auto’s, bussen en vrachtwagens. Geen ideale situatie voor kinderen dus.”

Neutrale en kundige partij

Gemeente Smallingerland, de bewoners in de buurt van de school en de basisschool vonden dat er iets moest gebeuren; aan de veiligheid, maar ook aan de overlast die al het verkeer door het tijdelijke schoolgebouw teweegbracht. Marcel: “Denk hierbij bijvoorbeeld aan dubbel geparkeerde auto’s tijdens haal- en brengmomenten en aan ouders die in de straat hun auto keren. Onveilige situaties en overlast gaan hier hand in hand. De gemeente had goede ervaringen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en had deze partij al vaker om hulp gevraagd. Buiten dat had VVN ons al eerder geholpen met vragen op onze locatie aan de Langewyk. We besloten ze nogmaals te benaderen. Veilig Verkeer Nederland woonde vervolgens vergaderingen bij en zette een enquête uit bij ouders en buurtbewoners. Dat was fijn! Wanneer zo’n neutrale en kundige partij als Veilig Verkeer Nederland vragen stelt, krijg je eerlijke antwoorden.

Gratis toolkit

School, ouders, kinderen en buurtbewoners werken samen met Veilig Verkeer Nederland aan structurele (gedrags)oplossingen. Zo krijgen we in heel Nederland verkeersveilige schoolomgevingen.
 

Ook iets voor jouw school? Download de gratis toolkit of start gelijk met een uitgebreid project.

Elke volwassene wil dat een kind veilig naar school kan gaan

De enquête en de inventarisatie van de wijk lieten duidelijk zien waar de problemen lagen. Ook werd inzichtelijk hoe de leerlingen naar school komen: ongeveer 120 ouders brengen hun kind met de auto, op een regenachtige dag zijn dat er meer. “Op zich is dat niet verwonderlijk”, legt de Friese docent uit. “Deze tijdelijke school ligt ongeveer 3 kilometer van onze eigen school af. En bedenk dat Drachten geen klein dorpje is maar een stad met bijna 45.000 inwoners. Wat ik fijn vond om te zien was dat er uit het onderzoek naar voren kwam dat er veel motivatie was om iets aan de verkeersveiligheid rondom de school te willen doen. Logisch; elke volwassene wil dat een kind veilig naar school kan gaan.”

Tút en d’r út

Tot in details, met behulp van een kaart, werd de situatie door Veilig Verkeer Nederland inzichtelijk gemaakt en kreeg de school te horen hoe de verkeersveiligheid verbeterd kon worden. Marcel: “Zo kwam er een voorstel om een eenrichtingsweg, zonder die verplicht te stellen, te maken. Niet keren, maar doorrijden dus. Ook is er een Kiss + Ride gekomen, Tút en d’r út noemen ze dat hier. Een plek waar ouders hun kind dus veilig en zonder hinder voor andere weggebruikers kunnen afzetten. En uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk leerlingen op de fiets naar school komen. Dit onderwerp is dan ook in alle groepen behandeld. Veilige Verkeer Nederland is hiervoor naar onze school gekomen en heeft aan de hand van foto’s, genomen in de buurt rondom school, uitleg gegeven. Hartstikke leuk vonden de leerlingen dat! De les heeft trouwens effect gehad; sinds die les zijn meer leerlingen op de fiets gesprongen. Verder heeft de gemeente het advies van Veilig Verkeer Nederland opgevolgd en zijn er sluisjes langs het schoolplein geplaatst waardoor kinderen niet zomaar de weg op kunnen rennen. En wie het zebrapad oversteekt krijgt hulp van verkeersbrigadiers, opgeleid door de politie. Ook heeft de gemeente verschillende borden geplaatst en wordt de verkeerssituatie rondom de school door leerkrachten gemonitord. Ontstaat er dan toch nog een onveilige situatie of vindt er overlast plaats, dan kunnen de buurtbewoners daar een foto van maken en deze ons opsturen.  Dan gaan we daarmee aan de slag. Eén ding is zeker; met elkaar zorgen we ervoor dat we het hier aan de Eikesingel voor iedereen, leerlingen en bewoners, zo veilig mogelijk laten verlopen.”

Goud waard

De hulp van Veilig Verkeer Nederland wat betreft de tijdelijke schoolruimte aan de Eikesingel zit erop. Hoe kijkt Marcel terug op het traject? “Ondanks dat de school aan een drukke weg ligt, ben ik tevreden met hoe de situatie nu gaat. Zonder de hulp van Veilig Verkeer Nederland had ik mijn hart vastgehouden. Gedrag veranderen is een heel proces, maar door de oplossingen die Veilig Verkeer Nederland aanreikte, werkte iedereen mee. Op deze school zijn we klaar, alle goede raad is opgevolgd. Inmiddels zijn we alweer druk bezig met de verkeersveiligheid rondom de straks gloednieuwe school aan de Langewyk. Zolang de verbouwing duurt hebben we daar volop de gelegenheid voor. Uiteraard hebben we de hulp van Veilig Verkeer Nederland opnieuw ingeschakeld. De expertise, de communicatie en de oplossingen zijn voor ons goud waard en kunnen we opnieuw goed gebruiken.”