Project VVN Veilige Schoolomgeving

Bij aanvang van de samenwerking tussen scholen en Veilig Verkeer Nederland (VVN) ervaart 71% van alle ouders de verkeerssituatie rondom de school als onveilig. Dit komt met name door de verkeersdrukte bij het halen en brengen. Wij helpen opdrachtgevers, zoals scholen en gemeenten, bij het verbeteren van de (aandacht voor) verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Veilig Verkeer Nederland verkeersveilige schoolomgeving

Als ouder aan de slag voor een veilige schoolomgeving? Bekijk alle mogelijkheden of start direct met een gratis VVN Ouder-enquête

Aanpak

We verbinden de school, gemeente, buurtbewoners, ouders en kinderen met elkaar. Met behulp van onze tools en adviezen kunnen we gezamenlijk aan de slag voor een veilige schoolomgeving. De focus ligt hierbij op verkeersgedrag.

Samen met de school onderzoeken we wat er leeft onder de betrokkenen en voor welke oplossingen draagvlak bestaat. De oplossingen leiden tot concrete vervolgacties. Op basis van eerdere onderzoeken weten we dat zo’n 85% van de ouders openstaat voor afspraken rond het haal- en brenggedrag.

Dit project heeft doorgaans een looptijd van een half jaar tot een schooljaar. Na afloop van het stappenplan brengen wij de successen en learnings in kaart en koppelen deze terug aan de opdrachtgever.

Uitvoering in 5 stappen

1. In gesprek

We starten met een overleg met de school en eventueel betrokken ouders en VVN Verkeersouders. Wat gaat er goed en wat kan beter? Ook kijken we naar manieren om ouders te enthousiasmeren mee te doen aan het onderzoek. Bijvoorbeeld met een teaservideo.

2. Onderzoek onder ouders

Met een digitale vragenlijst helpen wij de school met een onderzoek onder ouders en/of buurtbewoners. Hoe gaan kinderen naar school en waarom? Welke situaties zijn lastig en wat zijn mogelijke oplossingen? Ook vragen we in hoeverre zij actief willen helpen. Wij verzamelen en analyseren de resultaten. Per school doen gemiddeld 100 gezinnen mee aan het onderzoek. 

3. Plan van aanpak en afsprakenkaart

Op basis van de onderzoeksuitkomsten maken we - samen met de school en betrokken ouders - een plan van aanpak. Wat zijn de aanbevelingen en vervolgstappen? Op een afsprakenkaart visualiseren we de wenselijke situatie. Per school helpen zo’n 10 ouders actief mee. Bijvoorbeeld in de werkgroep, als VVN Verkeersouder, of bij het ondersteunen bij (vervolg)acties.

4. In actie

Met vervolgacties worden de verkeersafspraken onder de aandacht gebracht. Bijvoorbeeld in de vorm van een actieweek. De school, betrokken ouders/VVN Verkeersouders, en eventueel kinderen (denk aan de leerlingenraad) zetten zich hier samen voor in. Wij ondersteunen hierbij.

Voorbeelden van mogelijke vervolgacties zijn:

  • Ouders en kinderen stimuleren naar school te lopen of fietsen
  • Verkeersstromen en wachtplaatsen op straat zichtbaar maken
  • Kinderen helpen bij lastige oversteekplaatsen

5. Evaluatie

We bespreken de effectiviteit van de afspraken en acties met de betrokken ouders en de school: wat nemen we mee voor de toekomst? Wij geven advies om tot een aanpak te komen voor de langere termijn. Hierbij komt beleid, communicatie en actie aan bod. Hoe zorgen we dat er ook in de komende jaren aandacht blijft voor een veilige schoolomgeving?

Veilige schoolomgeving handtekeningenbord Veilig Verkeer Nederland.jpg
Handtekeningenbord
Afsprakenkaart Veilige Schoolomgeving Veilig Verkeer Nederland
Afsprakenkaart

Aan de slag

Interesse in dit traject? Neem contact op met de contactpersoon in jouw regio voor meer informatie. Wij denken graag met je mee.

Dit is een betaald traject, dat we bijvoorbeeld uitvoeren in opdracht van een gemeente. Kleiner beginnen? Gebruik deze toolkit en vraag de gratis vragenlijst op voor een advies op maat. Of lees alles over een veilige schoolomgeving en onze campagne rond dit thema.

'Expertise VVN is goud waard'

Leerkracht Marcel Kooijmans wilde de omgeving van de basisschool veiliger maken.  Met hulp van Veilig Verkeer Nederland kon hij oplossingen introduceren waar iedereen aan meewerkte.

Veilige schoolomgeving Veilig Verkeer Nederland verhaal

Waar voldoet een veilige schoolomgeving aan?

Deze richtlijnen voor een veilige schoolomgeving helpen bij het veiliger maken van de directe schoolomgeving.

Moeder en kind lopen naar school

Bordspel 'Waar is het gevaar?'

Hoe kan de schoolomgeving veiliger worden gemaakt? Met dit bordspel komen kinderen (groep 5 t/m 8) interactief tot creatieve oplossingen. Het spel duurt 30-40 minuten en vraagt om weinig voorbereidingstijd van de leerkracht. 

Waar is het gevaar bordspel veilige schoolomgeving Veilig Verkeer Nederland