Project VVN Veilige Schoolomgeving

Bij aanvang van de samenwerking tussen scholen en Veilig Verkeer Nederland (VVN) ervaart 71% van alle ouders de verkeers situatie rondom de school als onveilig. Dit komt met name door de verkeersdrukte bij het halen en brengen. Wij helpen scholen en gemeenten bij het verbeteren van de (aandacht voor) verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Veilig Verkeer Nederland verkeersveilige schoolomgeving

Hoe verloopt het project?

Samen met de school onderzoeken we wat er leeft onder de betrokkenen en voor welke oplossingen draagvlak bestaat. Op basis van eerdere onderzoeken weten we dat zo’n 85% van de ouders openstaat voor afspraken rond het haal- en brenggedrag.

Een traject heeft doorgaans een looptijd van een half jaar tot een schooljaar. Na afloop van het stappenplan (zie onder) brengen wij de successen en learnings in kaart en koppelen deze terug aan de opdrachtgever. Interesse in dit traject? Neem contact op met de contactpersoon in jouw regio voor meer informatie.

Dit is een betaald traject, dat we bijvoorbeeld uitvoeren in opdracht van een gemeente. Kleiner beginnen of als ouder aan de slag? Gebruik deze toolkit en vraag de gratis vragenlijst op voor een advies op maat. Of lees alles over een veilige schoolomgeving en onze campagne rond dit thema.

'Expertise VVN is goud waard'

Leerkracht Marcel Kooijmans wilde de omgeving van de basisschool veiliger maken.  Met hulp van Veilig Verkeer Nederland kon hij oplossingen introduceren waar iedereen aan meewerkte.

Veilige schoolomgeving Veilig Verkeer Nederland verhaal

Aanpak in 6 stappen

1. In gesprek met de school

We starten met een overleg met de school en eventueel betrokken ouders. Wat gaat er goed en wat kan beter? Ook kijken we naar manieren om ouders te enthousiasmeren mee te doen aan het onderzoek. Bijvoorbeeld met een teaservideo.

2. Onderzoek

Met een digitale vragenlijst helpen wij de school met een onderzoek onder ouders en/of buurtbewoners. Hoe gaan kinderen naar school en waarom? Welke situaties zijn lastig en wat zijn mogelijke oplossingen? Ook vragen we in hoeverre zij actief willen helpen. Wij verzamelen en analyseren de resultaten. Per school doen gemiddeld 100 gezinnen mee aan het onderzoek. 

3. Plan van aanpak en afsprakenkaart

Op basis van de onderzoeksuitkomsten maken we - samen met de school en betrokken ouders - een plan van aanpak. Wat zijn de aanbevelingen en vervolgstappen? Op een afsprakenkaart visualiseren we de wenselijke situatie. Per school helpen zo’n 10 ouders actief mee. Bijvoorbeeld in de werkgroep of bij het ondersteunen bij (vervolg)acties.

4. In actie

Met vervolgacties worden de verkeersafspraken onder de aandacht gebracht. Bijvoorbeeld in de vorm van een actieweek. De school, betrokken ouders en eventueel kinderen (denk aan de leerlingen-raad) zetten zich hier samen voor in. Wij ondersteunen hierbij.

Voorbeelden van mogelijke vervolgacties zijn:

  • Ouders en kinderen stimuleren naar school te lopen of fietsen
  • Verkeersstromen en wachtplaatsen op straat zichtbaar maken
  • Kinderen helpen bij lastige oversteekplaatsen

5. Evaluatie met school en ouders

We bespreken de effectiviteit van de afspraken en acties: wat nemen we mee voor de toekomst? Wij geven de school advies om tot een aanpak te komen voor de langere termijn. Hierbij komt beleid, communicatie en actie aan bod. Hoe zorgen we dat er ook in de komende jaren aandacht blijft voor een veilige schoolomgeving?

Veilige schoolomgeving handtekeningenbord Veilig Verkeer Nederland.jpg
Handtekeningenbord
Afsprakenkaart Veilige Schoolomgeving Veilig Verkeer Nederland
Afsprakenkaart

10 gouden regels

De Tien Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving helpen bij het veiliger maken van de directe schoolomgeving.

    Moeder en kind lopen naar school