Nijmegen

Laatste update geplaatst op 08-01-2024

Veilig Verkeer Nederland is weer gestart met de organisatie van het VVN Praktisch Verkeersexamen in Nijmegen.

De communicatie hierover verloopt rechtstreeks met de leerkrachten van groep 7 en start eind januari. Leerlingen en ouders worden in de loop van het voorjaar geïnformeerd via de eigen leerkracht.

De examens vinden in 2024 plaats van 21 t/m 31 mei. Meer informatie vindt u t.z.t. onder 'Activiteiten in je buurt'  verderop op deze pagina.

Wilt u helpen of kent u iemand die dat graag zou willen doen? Lees dan zeker even het artikel bij 'Nieuws uit je buurt'

VVN afdeling Nijmegen

VVN afdeling Nijmegen zet zich in voor een veilige verkeersomgeving in onze stad. Waarin iedereen veilig over straat kan ongeacht of je te voet gaat, op de fiets of met de auto. We richten ons vooral op de meest kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Door onze vrijwillige inzet hopen we mensen te inspireren en ze actief bij de verkeersveiligheid te betrekken!

Bestuursleden VVN afdeling Nijmegen:
Voorzitter: Jos Neeskens
Secretaris: Willem Creemers
Penningmeester: Maurits Bots
Algemeen bestuurslid (niet op de foto): Albert van der Kruis
Bestuursleden VVN Nijmegen

Activiteiten in je buurt

 • Evenement
  Nijmegen

  VVN praktisch Verkeersexamen 2024

  Veilig Verkeer Nederland is weer gestart met de organisatie van het jaarlijks Praktisch Verkeersexamen in Nijmegen.

  Startlocatie praktisch verkeersexamen Oost
  21 mei
  31 mei

Nieuws uit je buurt

Contactpersonen

Daan Steenman

Coördinator (waarnemend, per januari 2024)

Daan Steenman

Praktisch Verkeersexamen 2024