Nijmegen

Laatste update i.v.m. Corona-maatregelen geplaatst op 09-07-2020

Als gevolg van het corona-virus heeft VVN Nijmegen helaas moeten besluiten de praktische verkeersexamens van voorjaar 2020 voor de Nijmeegse basisscholen definitief en in zijn geheel te annuleren! Vanwege het coronavirus en in lijn met de protocollen van RIVM, onderwijs en VVN vinden we de gezondheidsrisico's en de uitvoering onverantwoord en onhaalbaar.

De contactpersonen van de aangemelde scholen zijn hiervan op de hoogte en de ontvangen bijdragen zijn inmiddels gerestitueerd.

De vrijwilligers van VVN Nijmegen wensen schooldirecties en docenten een goede gezondheid en succes met het onderwijsprogramma.

Hopelijk kunnen de praktische verkeersexamens komend voorjaar weer doorgaan. VVN Nijmegen verwacht hierover begin 2021 duidelijkheid te kunnen verschaffen aan de scholen.

nder 'Activiteiten in je buurt' leest u meer over de examens. 

VVN Nijmegen

VVN Nijmegen zet zich in voor een veilige verkeersomgeving in onze stad. Waarin iedereen veilig over straat kan ongeacht of je te voet gaat, op de fiets of met de auto. We richten ons vooral op de meest kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Door onze vrijwillige inzet hopen we mensen te inspireren en ze actief bij de verkeersveiligheid te betrekken!

Bestuursleden VVN Nijmegen:
Voorzitter: Jos Neeskens
Secretaris: Willem Creemers
Penningmeester: Maurits Bots
Bestuursleden VVN Nijmegen

Activiteiten in je buurt

 • Evenement
  Nijmegen

  Praktisch verkeersexamen 2021

  ******************************************************************************************************

  Laatste update i.v.m. Corona-maatregelen geplaatst op 09-07-2020

  Startlocatie praktisch verkeersexamen Oost
  25 mei

Nieuws uit je buurt

 • Nijmegen

  Vacatures VVN Nijmegen

  Wil je op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan praktische verkeersexamens voor basisscholen, opfriscursussen voor automobilisten of liever ons bestuur versterken? 

  Startlocatie praktisch verkeersexamen Oost

Contactpersonen

Secretaris

Willem Creemers

Praktisch Verkeersexamen (tot zomer 2020)

Daan Steenman