Nijmegen

Laatste update i.v.m. Corona-maatregelen geplaatst op 25-02-2021

Met het opengaan van het basisonderwijs heeft Veilig Verkeer Nijmegen de voorbereidingen voor het jaarlijks Praktisch Verkeersexamen voor groep 7-leerlingen in Nijmegen weer opgepakt. De examens zijn dit jaar voorzien van 25 mei t/m 3 juni 2021.

We moeten natuurlijk nog wel een flinke slag om de arm houden gelet op de vele onzekerheden die gepaard gaan met Covid-19. 

Leerkrachten en/of schooldirecties hebben inmiddels een eerste bericht vanuit Veilig Verkeer Nijmegen ontvangen. Leerlingen en hun ouders krijgen vervolgens via hun eigen school verdere informatie. 

Voor alle duidelijkheid melden we op deze plaats dat er geen ruimte is om het geannuleerde examen van 2020 te herkansen. De groepen 7 van 2019/2020 die het examen hebben moeten missen, kunnen dit voorjaar dus helaas niet alsnog deelnemen.

Onder 'Activiteiten in je buurt' leest u meer over de examens. 

VVN Nijmegen

VVN Nijmegen zet zich in voor een veilige verkeersomgeving in onze stad. Waarin iedereen veilig over straat kan ongeacht of je te voet gaat, op de fiets of met de auto. We richten ons vooral op de meest kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Door onze vrijwillige inzet hopen we mensen te inspireren en ze actief bij de verkeersveiligheid te betrekken!

Bestuursleden VVN Nijmegen:
Voorzitter: Jos Neeskens
Secretaris: Willem Creemers
Penningmeester: Maurits Bots
Bestuursleden VVN Nijmegen

Activiteiten in je buurt

 • Evenement
  Nijmegen

  Praktisch verkeersexamen 2021

  ******************************************************************************************************

  Laatste update i.v.m. Corona-maatregelen geplaatst op 25-02-2021

  Startlocatie praktisch verkeersexamen Oost
  25 mei

Nieuws uit je buurt

 • Nijmegen

  Vacatures Veilig Verkeer Nijmegen

  Wil je op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan praktische verkeersexamens voor basisscholen, opfriscursussen voor automobilisten of liever ons bestuur versterken? 

  Startlocatie praktisch verkeersexamen Oost

Contactpersonen

Secretaris

Willem Creemers

Praktisch Verkeersexamen 2021

Daan Steenman