Wijchen

Beste bezoeker,

hartelijk welkom op onze website. 

Allereerst belangrijk nieuws ivm het Fietsverkeersexamen 2020, het project Dode Hoek Vrachtwagen 2020 en de Fietsverlichtingsactie 2020 ism het Maaswaal college mbt het Coronavirus.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Update 12-10-2020 Fietsverkeersexamen 2020.

Beste belanghebbenden,

zoals bekend is het Fietsverkeersexamen (het praktisch gedeelte bij de brandweerkazerne) in april 2020 afgelast ivm het Coronavirus. Derhalve het volgende:

10-06-2020 heeft het bestuur van Veilig Verkeer Nederland afdeling Wijchen overleg gehad omtrent het Fietsverkeersexamen.

Gezien de ontwikkelingen van het Coronavirus en de daarbij behorende maatregelen van de overheid (RIVM) vinden wij het niet verstandig om eventueel in het najaar 2020 het praktijkexamen te doen.

Er is het volgende besloten:

- 19-20-21 April 2021 is voor  groep 7 van 2021 na het theorie-examen ook het praktijkexamen.

- 17-18-19 Mei 2021 is voor groep 8 van 2021 het praktijkexamen. Het theorie gedeelte hebben deze leerlingen op 18-06-2020 gedaan.

-de reeds betaalde eigen bijdragen die dit jaar gedaan zijn voor groep 7-2020 blijven staan en gaan mee naar 2021 voor groep 8. 

De ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus worden door ons nauwlettend gevolgd en daarop volgend eventuele wijzigingen doorgevoerd en dat hoort u weer van ons.

Zou u met het bovenstaande voor het volgend schooljaar rekening willen houden aub?

Hartelijk dank.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met onderstaande.

Mariette van Kleef,

Projectleidster Fietsverkeersexamen Veilig Verkeer Nederland afdeling Wijchen

Tel:0630534669

Mail: L.kleef@upcmail.nl

Kijk ook op website VVN.nl onder kopje: Corona en het VVN Verkeersexamen en kopje: Thuis oefenen met verkeer

____________________________________________________________________________________________________________

Update 12-10-2020 project Dode Hoek Vrachtwagen 2020.

Beste belanghebbenden,

ook dit project, wat in juni 2020 zou hebben plaatsgevonden, werd afgelast ivm het Coronavirus. 

Met vriendelijke groet,

Antoon Jansen

Coördinator Dode Hoek VVN afd. Wijchen

____________________________________________________________________________________________________________

Update 12-10-2020 project Fietsverlichtingscontrole ism Maaswaal college.

Beste belanghebbenden,

ook dit project, wat in december 2020 zou hebben plaatsgevonden, is afgelast ivm het Coronavirus.

Met vriendelijke groet,

projectleiders Rob Bolck en Frans van Rossum.

___________________________________________________________________________________________________________

Welkom op de website van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Wijchen.

Ons werkgebied is de gehele Gemeente Wijchen voor al onze activiteiten en het dorp Nederasselt voor het Fietsverkeersexamen.

VVN afdeling Wijchen stelt zich ten doel om iedereen, van jong tot oud, veilig over straat te laten gaan. Daarvoor organiseren wij allerlei activiteiten.

Onze missie: ‘Iedereen veilig over straat’ 

De afdeling Wijchen van Veilig Verkeer Nederland wil in goed overleg met, Gemeente, politie, scholen, verenigingen en inwoners  haar bijdrage leveren aan de bevordering van de verkeersveiligheid.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur en vrijwilligers Veilig Verkeer Nederland afdeling Wijchen

Contactgegevens afdeling Wijchen:

secretaris en secretariaat: (vacant)

Mail : vvn-wijchen@outlook.com

Internetsite: wijchen.vvn.nl

 

 

 

 

 

Wat we doen, onze activiteiten

Hallo, wij zijn de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Wijchen

Onze geplande activiteiten voor 2020 zijn:

Posteractie BOB, GEEN ALCOHOL IN HET VERKEER maart 2020
Posteractie MONO ongestoord onderweg maart 2020

In maart 2020 posters BOB en MONO rondbrengen en ophangen bij clubgebouwen, wijkcentra, Mozaiek en bibliotheek etc. (In verband met het Coronavirus wordt deze actie doorgeschoven naar een latere periode)

FIETSVERKEERSEXAMEN 6, 7 en 8 april 2020 (in verband met het Coronavirus is het Fietsverkeersexamen afgelast, voor verdere info zie bovenaan op onze site)

Voor de leerlingen van groep 7 organiseren wij elk jaar het Fietsverkeersexamen. Op 02-04-2020 is het theoretisch examen. Op 06-04, 07-04 en 08-04-2020 vindt het praktisch examen plaats. Startlocatie is bij de brandweerkazerne in Wijchen, Bronckhorstlaan 5.
U kunt de route samen met uw kind van tevoren afleggen en oefenen.
Voor de routebeschrijving welke de kinderen afleggen scrol naar beneden svp.

DODE HOEK VAN DE VRACHTWAGEN 8, 9 en 10 juni 2020

Wij laten de leerlingen uit groep 8 zelf ervaren wat een chauffeur van een groot voertuig wel of niet kan zien tijdens zijn rit in de vrachtwagen. In heuse vrachtwagens en met echte vrachtwagenchauffeurs. Er is uitleg dmv een film en daarna een aantal vragen. En daarna uiteraard de uitleg rondom en in de vrachtwagen. De uitleg bij de vrachtwagen is uiterst belangrijk en daarom doen we dat in groepjes van 4 kinderen.
Locatie is op het terrein van Scania op industrieterrein Bijsterhuizen. Dat is dichtbij de rotonde bij de witte boerderij/Zaal Verploegen, dus aan de Wijchense kant van de snelweg.

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN SANDWICHBORDEN PLAATSEN augustus 2020

Wij plaatsen op 35 strategische zichtlocaties in de gehele gemeente Wijchen sandwichborden. Daarmee attenderen wij alle verkeersdeelnemers op het feit dat de scholen weer zijn begonnen en er rekening mee te houden waar nodig attent te zijn op scholieren.

POSTERACTIE FIETSVERLICHTING november 2020

Begin november 2020 posters ivm fietsverlichting rondbrengen en ophangen bij het Voortgezet Onderwijs, wijkcentra, Mozaiek, bibliotheek etc.

FIETSVERLICHTING CONTROLE december 2020

December 2020 vanaf 07:30 uur bij het Maas en Waal college. Welke locatie is nu nog niet bekend. Of deze actie ook dit jaar weer plaats vindt gaat in overleg met het Maas en Waal college en politie, ANWB en Veilig Verkeer Nederland afdeling Wijchen.

VERKEERSOUDERS:

verkeersouders pakken onveiligheid aan rond scholen. Wij zijn dringend op zoek naar verkeersouders. Wilt u uitleg en/of hebt u belangstelling neem dan contact op met Rob Bolck email: Robbolck@gmail.com
Hartelijk dank alvast.

OVERIGE ACTIVITEITEN EN DOELSTELLINGEN WELKE WIJ HEBBEN

• Meldpunt (onveilige situaties): melden op de website van VVN.participatiepunt
• Op voeten en fietsen naar school (ondersteunende taak). Melden website afdeling Wijchen. De doelstelling is dat kinderen lopend en fietsend naar school gaan.
• Nationale Straatspeeldag. (ondersteunende taak). De doelstelling is het bewust maken dat de straat ook het speeldomein van de kinderen zijn.
• Werkgroep Verkeer. Overleg betreffende ondersteuning van VVN Nederland activiteiten met Gemeente, Regio Politie van afdeling Wijchen.
• Broem rijvaardigheidsritten voor ouderen (aanmelden bij VVN afdeling Nijmegen. w.creemers@upcmail.nl)
• Algemene VVN afficheborden worden 4 x per jaar gewisseld o.a. voor: De Scholen zijn weer begonnen, BOB, Fietsverlichting, Motorrijders.
• Voorlichting Alcohol en verkeer (Bob-campagne)
• Het geven van verkeerslessen op BSO locaties
• Rij met je Hart. Ondersteuning bij 30 km. Doelstelling is: verkeersveiligheid in buurten te verbeteren.

FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN 2020

Route Schoolverkeersproef 2020:

• Start bij Brandweer Linksaf
• Fiets- wandelpad inrijden
• Bij kruising Teersmortelweg Rechtdoor
• Spoorwegovergang Oversteken
• Tunnelweg inrijden
• Bij Passedwarsstraat Rechtsaf
• Kruisbergseweg inrijden 1e.Linksaf
• half in de Reigerstraat Rechtsaf
• Einde Sternpad Rechtsaf
• Hoek Watersnipstraat Linksaf
• Bij Kruisberseweg Rechts
• Bij Hoefsestraat Rechtsaf
• Na de spoorwegovergang en stoplichten Rechtsaf
• Akkerwindestraat inrijden
• Bij Violenstraat Linksaf
• Einde Violenstraat Rechtsaf
• Hoek Kasteellaan en Molenstraat Rechtsaf
• Hoek Molenstraat en Bronckhorstlaan Rechtsaf
• Bij Kamillestraat Rechtsaf
• Bij Varenstraat Linksaf
• Halverwege Varenstraat haakse bocht Rechtsaf
• Hierna Linksaf
• Bij Leeuwebekstraat Bordje verplicht rijrichting
• Einde Leeuwenbekstraat Iinksaf
• Bij Bronckhorstlaan (Rotonde) Linksaf
• Bij Brandweer Rechtsaf
• Eindpunt.

• Als de Gemeente werkzaamheden uitvoert in de fietsroute, dan wordt de route gewijzigd.

• ALTIJD DE AANGEGEVEN PIJLEN VOLGEN.


Dit is het einde van onze berichten.
Fietsverkeersexamen

Bel of mail ons gerust

Secretaris

functie is vacant