Wijchen

Beste bezoeker,

Welkom op de website van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Wijchen.

Ons werkgebied is de gehele Gemeente Wijchen voor al onze activiteiten en het dorp Nederasselt voor het Fietsverkeersexamen.

VVN afdeling Wijchen stelt zich ten doel om iedereen, van jong tot oud, veilig over straat te laten gaan. Daarvoor organiseren wij allerlei activiteiten.

En...de afdeling Wijchen van Veilig Verkeer Nederland wil in goed overleg met, Gemeente, politie, scholen, verenigingen en inwoners  haar bijdrage leveren aan de bevordering van de verkeersveiligheid.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur en vrijwilligers Veilig Verkeer Nederland afdeling Wijchen

Contactgegevens afdeling Wijchen:

Wim Theunissen, secretaris

Telefoon: 024-6416743

Mail : vvn-wijchen@outlook.com

Internetsite: wijchen.vvn.nl

 

 

 

 

 

Wat we doen, onze activiteiten

Hallo, wij zijn de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Wijchen. (de foto hier rechts zijn wij niet en dient slechts ter voorbeeld)
Onze geplande (er volgt meer zodra definitieve data bekend zijn) activiteiten zijn:

Fietsverkeersexamen
Voor de kinderen in groep 7 organiseren wij elk jaar het Fietsverkeersexamen. Op 02-04-2020 vindt het theoretisch gedeelte plaats en op 06-04, 07-04 en 08-04-2020 vindt het praktisch examen plaats.

Fietsverlichting controle:
16-12-2019 vanaf 07:30 uur bij het Maas en Waal college aan de Oosterweg in Wijchen (activiteit is in voorbereiding)

Posteractie Fietsverlichting:
Begin november 2019 posters ivm fietsverlichting rondbrengen en ophangen bij het Voortgezet Onderwijs, wijkcentra, Mozaiek, bibliotheek.

Posteractie BOB geen alcohol in het verkeer:
Voor de feestdagen in december 2019 posters BOB rondbrengen en ophangen bij clubgebouwen, wijkcentra, Mozaiek en biblioteek.

Andere activiteiten:

De scholen zijn weer begonnen, sandwichborden plaatsen.

Dode Hoek Spiegel Vrachtwagen:
op het terrein van Scania op industrieterrein Bijsterhuizen de kinderen van Groep 8 uitleg geven o.a. in de vrachtwagen! wat de vrachtwagenchauffeur wel en niet ziet tijdens zijn rit in de vrachtwagen. Data voor 2020 zijn 08-09-10 juni.

Verkeersouders:
verkeersouders pakken onveiligheid aan rond scholen. Wij zijn dringend op zoek naar verkeersouders. Wilt u uitleg en/of hebt u belangstelling neem dan contact op met Rob Bolck email: Robbolck@gmail.com
Hartelijk dank alvast.

Fietsroute Verkeersexamen
Route Schoolverkeersproef 2020:

• Start bij Brandweer Linksaf
• Fiets- wandelpad inrijden
• Bij kruising Teersmortelweg Rechtdoor
• Spoorwegovergang Oversteken
• Tunnelweg inrijden
• Bij Passedwarsstraat Rechtsaf
• Kruisbergseweg inrijden 1e.Linksaf
• half in de Reigerstraat Rechtsaf
• Einde Sternpad Rechtsaf
• Hoek Watersnipstraat Linksaf
• Bij Kruisberseweg Rechts
• Bij Hoefsestraat Rechtsaf
• Na de spoorwegovergang en stoplichten Rechtsaf
• Akkerwindestraat inrijden
• Bij Violenstraat Linksaf
• Einde Violenstraat Rechtsaf
• Hoek Kasteellaan en Molenstraat Rechtsaf
• Hoek Molenstraat en Bronckhorstlaan Rechtsaf
• Bij Kamillestraat Rechtsaf
• Bij Varenstraat Linksaf
• Halverwege Varenstraat haakse bocht Rechtsaf
• Hierna Linksaf
• Bij Leeuwebekstraat Bordje verplicht rijrichting
• Einde Leeuwenbekstraat Iinksaf
• Bij Bronckhorstlaan (Rotonde) Linksaf
• Bij Brandweer Rechtsaf
• Eindpunt.

• Als de Gemeente werkzaamheden uitvoert in de fietsroute, dan wordt de route gewijzigd.

• ALTIJD DE AANGEGEVEN PIJLEN VOLGEN.

En nog meer activiteiten welke wij doen en doelstellingen welke wij hebben.

• Ontmoediging van hard rijden en agressief verkeersgedrag in woonwijken
• Aanpak van gevaarlijke en onoverzichtelijke kruispunten, ( zie Meldpunt ).
• Schoolverkeersexamens
• Verkeersouders
• Verkeersveiligheid rond scholen
• Veilige fietsroutes van en naar scholen
• Fietskeuringen
• Fietsverlichting
• Actie dode hoek spiegel
• Meer goede en veilige fietspaden
• Rijvaardigheidsritten voor ouderen (aanmelden bij VVN afdeling Nijmegen. w.creemers@upcmail.nl)
• Verkeersvoorlichting aan ouderen (aanmelden bij VVN afdeling Nijmegen). wcreemers@upcmail.nl)
• Meer oversteekvoorzieningen en voetpaden
• Geen scooters en fietsers op voetpaden
• Voorlichting Alcohol en verkeer (Bob-campagne)
• Voorlichting Medicijnen en verkeer
• Ondersteuning bij 30 km. Acties


De standaardfoto van een gemeente

Bel of mail ons gerust

Secretaris

Wim Theunissen