Gemert-Bakel

In de eerste jaren van de afdeling werd vooral het Theoretisch en Praktisch verkeersexamen georganiseerd met daaraan vast een fietsenkeuring.

Ongeveer 20 jaar geleden werd het project Verkeersouders opgestart, daarna volgden er snel meer projecten. Een goed voorbeeld is het Dodehoekproject bij Vrachtwagens, dat in 2019 voor de 20e keer georganiseerd zal gaan worden. Verder werd een Trapvaardig Proef aangeschaft en kunnen scholen vanaf dat moment naar het DAF-museum in Eindhoven. Later kwam daar het Schoolpleinpakket bij, dat door de verkeersouders ingezet wordt op de verschillende basisscholen in de gemeente.

Op 1 januari 1997 werden de gemeenten Gemert en Bakel en Milheeze tot een gemeente samengevoegd. Meteen daarna is de naam van de afdeling veranderd in Veilig Verkeer Nederland Afdeling Gemert-Bakel.

VVN Afdeling Gemert-Bakel

Tussendoor is er nog een zestal jaren (2000 tot 2006) een andere naam voor Veilig Verkeer Nederland gekomen. 3VO (3 Verkeersveiligheid Organisaties). De drie organisaties waren: "VVN", "Kinderen Voorrang" en "Vereniging voor  bescherming van de Voetganger". De Fietsersbond koos ervoor om zelfstandig te blijven. Zij kregen daarna dan ook geen subsidie meer van de overheid. Vanaf september 2006 heet het voormalig 3VO weer Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer Nederland heeft gekozen voor de naamsverandering omdat deze naam voor een ieder helder en duidelijk is en exact weergeeft dat de vereniging zich bezig houdt met het veiliger maken van het verkeer in Nederland. 

In de jaren die volgde werden steeds meer projecten door de afdeling opgezet, namelijk: Opfriscursus autorijden voor 55-plussers, Verlichtingscontroles scholen Voortgezet Onderwijs, Scootmobiel Cursussen, E-bikecursussen. Het organiseren van voorlichtingsavonden verkeersregels voor verenigingen. Standplaats op de jaarmarkten van Gemert en Bakel.

De Afdeling neemt ook deel aan de Werkgroep Verkeer van de gemeente Gemert-Bakel en de werkgroep Verkeer, Vervoer, Veiligheid van de Ouderenbonden.
VVN Gemert-Bakel

Nieuws uit je buurt

 • Gemert-Bakel Gemert

  De Dode Hoek bij Vrachtwagens kon weer!

  Door de bekende omstandigheden van afgelopen jaren (Corona) is het project, De Dode Hoek bij Vrachtwagens, 2 jaar niet doorgegaan. Dit jaar kon het weer!!

  Dode hoek project VVN Gemert-Bakel
 • Gemert-Bakel Gemert

  Enquête verkeersveiligheidsplan Gemert-Bakel

  De gemeente Gemert-Bakel stelt een nieuw verkeersveiligheidsplan op. Het doel van dit plan is om te komen tot maatregelen die de verkeersveiligheid binnen onze gemeente verbeteren.

  Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemert-Bakel Gemert

  DodeHoek bij vrachtwagens (AFGELAST)

  Helaas zijn wij genoodzaakt om het DodeHoek project bij vrachtwagens dit jaar vanwege de coronacrisis af te gelasten. De scholen ontvangen hierover meer informatie vanuit VVN Gemert-Bakel.

  DodeHoek bij vrachtwagens

Contactpersonen

Ton Verbruggen

Voorzitter

Theo van Gerven

Secretaris

Herman van den Boom

Penningmeester

Toon van der Bruggen

Bestuurslid

Sven van der Meer

Bestuurslid & Websitebeheerder