Gemert-Bakel

In 1932 is op nationaalniveau het Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer opgericht. Het Verbond bestond uit plaatselijke verenigingen die zich gezamenlijk inzetten voor ‘het bereiken van een zo groot mogelijke veiligheid voor alle weggebruikers’. Het Verbond organiseerde vele activiteiten, zoals een Remmen- en Lichtweek. Ook was het Verbond erg actief op het gebied van verkeersonderwijs op scholen. De afdeling Gemert is in 1954 opgericht. In 1959 werd het verkeersonderwijs op alle lagere scholen vanaf het derde leerjaar verplicht. Het Verbond was erg blij dat deze verplichting er na 26 jaar pleiten van kwam.

VVN Afdeling Gemert-Bakel

In de eerste jaren van de afdeling werd vooral het Theoretisch en Praktisch verkeersexamen georganiseerd met daaraan vast een fietsenkeuring.

Ongeveer 20 jaar geleden werd het project Verkeersouders werd opgestart, daarna volgde er snel meer projecten. Een goed voorbeeld is het Dodehoekproject bij Vrachtwagens, dat in 2019 voor de 20e keer georganiseerd zal gaan worden. Verder werd een Trapvaardig Proef aangeschaft en kunnen scholen vanaf dat moment naar het DAF-museum in Eindhoven. Later kwam daar het Schoolpleinpakket bij, dat door de verkeersouders ingezet wordt op de verschillende basisscholen in de gemeente.

Op 1 januari 1997 werden de gemeenten Gemert en Bakel en Milheeze tot een gemeente samengevoegd. Meteen daarna is de naam van de afdeling veranderd in Veilig Verkeer Nederland Afdeling Gemert-Bakel.

Tussendoor is er nog een zestal jaren (2000 tot 2006) een andere naam voor Veilig Verkeer Nederland gekomen. 3VO (3 Verkeersveiligheid Organisaties). De drie organisaties waren: "VVN", "Kinderen Voorrang" en "Vereniging voor  bescherming van de Voetganger". De Fietsersbond koos ervoor om zelfstandig te blijven. Zij kregen daarna dan ook geen subsidie meer van de overheid. Vanaf september 2006 heet het voormalig 3VO weer Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer Nederland heeft gekozen voor de naamsverandering omdat deze naam voor een ieder helder en duidelijk is en exact weergeeft dat de vereniging zich bezig houdt met het veiliger maken van het verkeer in Nederland. 

In de jaren die volgde werden steeds meer projecten door de afdeling opgezet, namelijk: Opfriscursus autorijden voor 55-plussers, Verlichtingscontroles scholen Voortgezet Onderwijs, Scootmobiel Cursussen, E-bikecursussen. Het organiseren van voorlichtingsavonden verkeersregels voor verenigingen. Standplaats op de jaarmarkten van Gemert en Bakel.

De Afdeling neemt ook deel aan de Werkgroep Verkeer van de gemeente Gemert-Bakel en de werkgroep Verkeer, Vervoer, Veiligheid van de Ouderenbonden.
VVN Gemert-Bakel

Contactpersonen

Voorzitter

Ton Verbruggen

Secretaris

Theo van Gerven

Penningmeester

Herman van den Boom

Bestuurslid

Toon van der Bruggen

Bestuurslid & Websitebeheerder

Sven van der Meer