Oosterhout

VVN afdeling Oosterhout organiseert allerlei activiteiten om de verkeersveiligheid in Oosterhout te vergroten. Iedereen veilig over straat, jong en oud, dat is waar we het voor doen!

Voor informatie: vvn.oosterhout@gmail.com

Jeugd Verkeers Examen 2021

Ook in 2021 organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Oosterhout weer een
Jeugdverkeersexamen (JVE) voor de groepen 7 van de Oosterhoutse basisscholen. Vanwege het
coronavirus kon het jeugdverkeersexamen in 2020 helaas niet doorgaan. Daarom bieden we voor de
groepen 8 de mogelijkheid om alsnog aan het jeugdverkeersexamen deel te nemen. Het
jeugdverkeerexamen zal dus worden georganiseerd voor de groepen 7 én 8. Het examen zal bestaan
uit een theoretisch en een praktisch gedeelte op onderstaande data:
Het theorie-examen is op woensdag 31 maart 2021 (landelijk vastgesteld). Eventuele herexamens
zijn op donderdag 1 en vrijdag 2 april.
Het praktijkexamen : 17 t/m 21 mei 2021.
Leerlingen van de groepen 8 die in 2020 geslaagd zijn voor het theorie-examen hoeven dit in 2021
niet opnieuw te maken.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de nieuwsbrief welke alle Oosterhoutse scholen hebben ontvangen. Uiteraard kunt u ook met ons contact opnemen voor verdere vragen. Dit doet u via ons mailadres: VVN.Oosterhout@gmail.com

Jeugd Verkeers Examen Oosterhout 2021

Bestuursleden

Voorzitter a.i.

Sandra van Bers

Secretaris

Jack de Ronde

Penningmeester

Harry van Delft

Algemeen Bestuurslid

Norma Rutten

Algemeen Bestuurslid

Monique Wetzels

Algemeen Bestuurslid

Marcel Goes

Algemeen Bestuurslid

Richard Evers