Roosendaal

VNN Roosendaal en de dorpen, Heerle, Nispen, Moerstraten, Wouw en Wouwse Plantage

Veilig Verkeer Nederland afdeling Roosendaal 85 jaar

Niemand kan om verkeer heen

Er bestaan van die stille krachten, over wie je in de wandelgangen niet zo gek veel hoort, maar die ondertussen belangrijke zaken voor elkaar krijgen. De afdeling Roosendaal van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is zo’n harde werker, die weliswaar niet regelmatig in de spotlights staat, maar wel veel recht van bestaan heeft.

De meeste mensen kennen de naam Veilig Verkeer Nederland wel. Maar dat Roosendaal een eigen afdeling in de gelederen heeft - nota bene de oudste van het land - is voor velen een verrassing. Liefst 85 jaar al geeft de plaatselijke VVN-afdeling gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over infrastructurele vraagstukken in stad en dorpen. VVN wordt beschouwd als een respectabele gesprekspartner. Ze wordt door de gemeente gekend in nieuwe verkeersmaatregelen en -voornemens. De regenboogzebrapaden nabij de Roselaar, om maar een recent voorbeeld te noemen. Een genderneutraal statement ten teken van gastvrijheid voor iedereen: ‘VVN, wat vinden jullie daarvan’?

De zeven bestuursleden van VVN Roosendaal zijn normale weggebruikers, maar ze hebben oren en ogen op steeltjes. De verkeersveiligheid optimaliseren is wat hen triggert. Ze kijken op een speciale manier naar alles wat op straat leeft en beweegt en hebben een rechtstreeks lijntje met verkeersambtenaren. Die dragen de vereniging een warm hart toe en reageren doorgaans snel op een aangedragen, onwenselijke situatie.

Dat wil niet zeggen dat de (on)gevraagde raadgevingen van VVN altijd meteen in goede aarde vallen. Niet bij de inwoners, niet bij de gemeente. De turborotonde in de burgemeester Freijterslaan is zo’n omstreden casus. Net als de gemeente luistert VVN - met heel veel knowhow op het gebied van verkeersveiligheid in de rugzak - naar de inwoners. In de beleving van veel verkeersdeelnemers is de rotonde gevaarlijk, hoewel de statistieken geen zware ongevallen laten zien. Wel veel bijna-ongelukken.

“Het gaat hier om subjectieve onveiligheid”, meent voorzitter Patrick Peeters van VVN. “We hebben een aantal keren geobserveerd en gemeten. Als de mensen zich aan de verkeersregels houden, dan is er echt weinig aan de hand, is onze bevinding.” Toch heeft VVN wel ideeën over hoe de rotonde veiliger kan. Te duur, oordeelt de gemeente, die ondertussen nog steeds studeert op verbetering.

Relatief onbekend maakt in het geval van VVN zeker niet onbemind. Zeg ‘verkeersexamens voor groep 7 van de basisschool’ en elke ouder of grootouder veert op. Het is VVN Roosendaal die het theoretisch en praktisch examen centraal organiseert voor alle scholen, liefst 750 - 800 leerlingen. Met vier ochtenden vergt dat een strakke planning. Een succesvolle exercitie, als er goed in de praktijk is geoefend, maar een ramp, als dat alleen met Google-maps is gebeurd. Het verkeersdoolhof in park Vrouwenhof (drie weken voor het praktische examen) is ook zo’n geslaagde actie, waarbij VVN met andere organisaties samenwerkt.

Het spandoek ‘De scholen zijn weer begonnen’ moet elke weggebruiker ook bekend voorkomen.

De opfriscursus - voor iedereen en niet alleen voor senioren - is al jarenlang een bekend, succesvol fenomeen. Dat geeft de organisatie voldoening. “De mensen moeten zich goed realiseren dat veertig procent van de verkeersregels de afgelopen vijftien jaar is veranderd”, licht Peeters toe. En dan is er nog het dode-hoek-project dat van die vreselijke ongevallen moet voorkomen.
Nu kan Veilig Verkeer Nederland nog zo actief zijn, mensen moeten zich ervan bewust zijn dat verkeersveiligheid bij hen zelf ligt. Verkeerd gedrag is voor 90 procent de oorzaak van onveiligheid. “Op momenten dat er een ongeluk plaats heeft gevonden, is verkeersveiligheid ineens een item. Maar voor de rest zijn we bang van niet”, is de ervaring van VVN Roosendaal.
De standaardfoto van een gemeente

Heeft u vragen of een opmerking aan de afdeling VVN Roosendaal stuur een mail naar:

tijdelijk secretaris

Yvonne Baart