Valkenswaard

Per 1 januari 2024 is Veilig Verkeer Nederland in Valkenswaard actief middels een lokale werkgroep. Deze streeft ernaar om door middel van het uitvoeren van een veelheid van projecten, de verkeersveiligheid binnen de gemeente Valkenswaard te bevorderen. Dan gaat het om de kernen Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft. Dat doet de werkgroep elk jaar aan de hand van een plan. Bij haar activiteiten zoekt de werkgroep naar samenwerking met maatschappelijke partners zoals gemeente, politie, wijk- en buurtschappen, Stichting Valkenhof, Stichting Vluchtelingenwerk, Huiskamer 't Pumpke, Fietsersbond, seniorenverenigingen en scholen. Een behoorlijk netwerk!

De werkgroep steunt op een grote groep sterk-gemotiveerde medewerkers die zich als vrijwilliger voor dit doel inzetten. Interesse om ook als vrijwilliger tijdens één of meer activiteiten een steentje bij te dragen? Van harte welkom! Neem daartoe contact op met de coördinator van de werkgroep.

Praktisch Verkeersexamen 2018
Je vindt ons ook op:

Nieuws uit je buurt

Wil je contact met de werkgroep opnemen? Bel of mail naar:

Gerard Achten

Coördinator Werkgroep Valkenswaard: