Hof van Twente

Welkom op de site van Veilig Verkeer Nederland afdeling Hof van Twente. Het bestuur van de VVN afdeling Hof van Twente zet zich in voor een veilige verkeersdeelname van alle burgers in de gemeente; van jong tot oud. Iedereen veilig over straat.

Veilig Verkeer Nederland in Hof van Twente

Wij organiseren en ondersteunen allerlei activiteiten op het gebied van de verkeersveiligheid in de gemeente Hof van Twente. Voor senioren in onze gemeente hebben wij bijvoorbeeld het nuttige project Opfriscursus. Na corona is deze cursus dit jaar weer georganiseerd.
De deelnemers konden zelf de keuze maken of ze kosteloos de theorielessen wilden volgen of deze ook tegen een geringe vergoeding wilden afronden met een uurtje praktijk.
Na corona hebben we in het voorjaar de lessen kunnen voortzetten. 250 deelnemers hebben zich aangemeld van wie er 175 een praktijkles hebben gevolgd of nog gaan volgen. Dit wordt ingepland door de lokale rijscholen.
De theorie werd verzorgd door Cees Sagel, een bevoegd instructeur van VVN. Wij kunnen als VVN afdeling Hof van Twente terugkijken op een geslaagde cursus.


Wilt u zich ook inzetten voor de verkeersveiligheid in de gemeente Hof van Twente of wilt u één van onze cursussen volgen? Dat kan!
U kunt ons bereiken via email: mailto: VVNGoor@hotmail.com
Foto Hof van Twente