Kilometervreters op de fiets

Hoe vaker kinderen fietsen, hoe meer fietservaring ze krijgen. En dat is belangrijk, want het helpt om uiteindelijk veiliger door het verkeer te bewegen. Dat is precies de doelstelling van Kilometervreters op de fiets. Kinderen in groep 5 en 6 nemen steeds vaker zelfstandig op de fiets deel aan het verkeer. Door meer te fietsen, stimuleren we het fietsplezier van de kinderen!

Kilometervreters

Waarom op school het fietsen stimuleren?

Het project Kilometervreters helpt kinderen om praktijkervaring op te doen, aansluitend op de verkeerslessen op school. Het project sluit aan op elke verkeersmethode en is goed in te passen bij projectmatig werken. 

Samen fietsen zorgt ervoor dat zowel ouders als kinderen meer vertrouwd raken in het verkeer. Kinderen leren met het verkeer om te gaan en ouders zien wat hun kind aankan in het verkeer. Hierdoor stijgt het vertrouwen in het kind, waardoor ouders/verzorgers eerder geneigd zijn om hun kind vaker op de fiets naar school te brengen. En dat heeft als voordeel dat kinderen fietservaring krijgen én er rondom school meer rust is bij het halen en brengen van kinderen.

Fietservaring in de praktijk

De basis van het project is simpel: de kinderen maken in drie weken tijd zo veel mogelijk fietskilometers. Ze gaan met de andere groep(en) een competitie aan. Er liggen leuke beloningen klaar, waardoor de kinderen gestimuleerd worden om extra hun best te doen om zo vaak mogelijk de fiets te pakken. Het resultaat: ze doen fietservaring op en de kinderen krijgen plezier in het fietsen.

Kilometervreters op de fiets in 30 seconden: bekijk het filmpje

Wat je gaat doen

Kilometervreters op de fiets’ is bedoeld voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs en kan eventueel worden aangevuld met de groepen 4 en 7. Ouders/verzorgers van kinderen in deze leeftijdscategorie zijn nog heel nauw betrokken bij het verkeersgedrag van hun kinderen. Daarom worden ook zij bij het project betrokken.

Stap 1  

Voorbereiding: kilometertellers worden door een vrijwilliger of VVN Verkeersouder geïnstalleerd op de fietsen van leerlingen.

Stap 2

Start: de eerste maandag na het installeren van de kilometertellers start je met het project: zo veel mogelijk kilometers fietsen!

Stap 3

Introductie: laat het eerste filmpje zien, deel de fietskaarten uit, hang de poster op en geef de kinderen tips hoe ze zo veel mogelijk kilometers kunnen maken: denk aan op de fiets naar opa en oma, sportclub, kapper, school enz.

Stap 4

Elke maandag nemen de kinderen hun kilometertellers mee de klas in. Op hun eigen fietskaart kleuren ze in hoeveel kilometers ze al hebben gefietst. De leerkracht vult voor de eigen groep de schoolposter per week in. 

Extra leuk: na een week hard fietsen kunnen de eerste beloningen (te vinden in het startpakket) worden uitgedeeld. En met bonusopdrachten kunnen de kinderen extra fietskilometers verdienen. 

Stap 5

Na afloop van het project geeft de leerkracht de eindstand van de groep door aan Veilig Verkeer Nederland (zie handleiding). Per regio wint één groep een leuk verrassingspakket.

Interesse?

Kilometervreters op de fiets daagt kinderen én ouders uit om op de fiets te stappen. 

Wat je krijgt:

  • Handleiding
  • Ouderbrief
  • Gratis kilometerteller voor elk kind
  • Fietskaart voor elk kind
  • Schoolposter per school
  • Beloningen voor kinderen bij bereikt aantal kilometers

Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland in jouw regio om het project aan te vragen voor jouw school!

Kilometervreters

Ook kinderen in groep 3/4 stimuleren om vaker te fietsen? Doe dan mee met Fietsen met Zizo.

Verkeersmethode voor groep 1 t/m 8

We begeven ons elke dag in het verkeer. Daarom is het belangrijk om structureel aan verkeersonderwijs te doen. De verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland staat garant voor verrassende verkeerslessen voor groep 1 tot en met 8, die voor de leerkracht een minimum aan voorbereiding kosten. Ontdek zelf de VVN Verkeersmethode