Nieuwe bestuursleden voor Veilig Verkeer Nederland

Corina van Rijn en Bert Sonneveld zijn op 23 april 2021 door de Verenigingsraad van Veilig Verkeer Nederland benoemd als nieuwe leden van het landelijk bestuur. 

Corina van Rijn en Bert Sonneveld nieuwe bestuurders Veilig Verkeer Nederland

Corina van Rijn (45) zal zich gaan inzetten als secretaris van het bestuur. Zij volgt hiermee Douwe Boersma op. Corina is partner bij Impact Matters. Impact Matters verbindt ideële organisaties met professionals. Kennis uit het bedrijfsleven wordt op deze manier ingezet om ideële organisaties te helpen hun missie te realiseren. Corina is verantwoordelijk voor de relaties met stichtingen en goede doelen die een beroep doen op Impact Matters, en heeft zodoende veel affiniteit met maatschappelijke organisaties.

Het werk van Veilig Verkeer Nederland is relevant voor eenieder in Nederland. Juist dat maakt dat ik graag mijn kennis en ervaring inzet, zodat we allemaal op een veilige manier verkeersdeelnemer kunnen zijn.

Corina van Rijn - Secretaris Veilig Verkeer Nederland

Bert Sonneveld (53) is manager Marketing en Acceptatie bij de Vereende, de organisatie die oplossingen biedt voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche; met onder andere het Waarborgfonds Motorverkeer en Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. Bert heeft ook ruime bestuurlijke ervaring. Daarnaast kent Bert Veilig Verkeer Nederland vanuit een eerdere samenwerking met de Vereende, onder andere waarbij landelijk aandacht werd gevraagd voor de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers. Bert zal de functie gaan vervullen van regiobestuurder West (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), en volgt daarmee Willem Jan Makkinga op.

Veilig Verkeer Nederland is een sterk merk. Met dat sterke merk en mijn stijl van werken ‘van buiten naar binnen' help ik graag mee de verkeersveiligheid in Nederland – met concrete resultaten – te verbeteren.

Bert Sonneveld - Regiobestuurder West bij Veilig Verkeer Nederland

Het bestuur en de Verenigingsraad kijken uit naar de samenwerking en wensen Corina en Bert heel veel succes.