31.000 kentekens ontvangen jaarlijks meer dan tien verkeersboetes

Verkeersboetes zijn een veelbesproken onderwerp in Nederland. Jaarlijks worden tienduizenden boetes uitgedeeld aan bestuurders die de verkeersregels overtreden. En maar liefst 31.000 kentekens ontvangen meer dan tien verkeersboetes per jaar. Dit roept vragen op over de verkeersveiligheid en het gedrag van automobilisten op de Nederlandse wegen. In dit artikel gaan we dieper in op dit onderwerp en bespreken we waarom deze groep bestuurders zo'n uitdaging vormt voor de verkeersveiligheid. 

Automobilist zwaait naar spelend kind

De statistieken: een zorgwekkende realiteit 

De cijfers liegen er niet om. Jaarlijks blijkt dat duizenden mensen herhaaldelijk de verkeersregels overtreden en daardoor meerdere boetes ontvangen. Dit noemen wij veelplegers. Dit roept vragen op over de naleving van de verkeerswetgeving en de effectiviteit van de huidige handhaving. De statistieken tonen aan dat er een aanzienlijke groep bestuurders is die zich niet houdt aan de regels, wat een groot risico vormt voor de verkeersveiligheid. 

De oorzaken achter herhaalde overtredingen 

Wat drijft deze groep mensen om herhaaldelijk de verkeersregels te overtreden en boetes te riskeren? Verschillende factoren kunnen hierbij een rol spelen. Zo kan het zijn dat sommige bestuurders zich niet bewust zijn van de geldende regels of de ernst van de situatie. Anderen vertonen mogelijk roekeloos gedrag en nemen bewust risico's op de weg. Daarnaast kunnen externe factoren zoals tijdsdruk, stress of afleiding ook bijdragen aan onveilig rijgedrag. Het is belangrijk om deze oorzaken te begrijpen om effectieve maatregelen te kunnen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

De impact op verkeersveiligheid 

Het herhaaldelijk overtreden van verkeersregels heeft een directe impact op de verkeersveiligheid. Niet alleen brengt het de overtredende bestuurders zelf in gevaar, maar ook andere weggebruikers lopen risico. Door roekeloos gedrag te vertonen, verhogen deze bestuurders het risico op ongevallen en letsel voor henzelf en anderen. Daarnaast kan het ook leiden tot verstoringen in het verkeer en files als gevolg van ongelukken. 

Wat vindt Veilig Verkeer Nederland?

Traditionele maatregelen zoals boetes en rijontzeggingen zijn niet altijd effectief bij veelplegers van verkeersovertredingen. Naast het verhogen van de pakkans en dus een betere handhaving, pleiten wij voor een meer persoonlijke benadering, die gericht is op gedragsverandering. Het is van cruciaal belang om veelplegers van verkeersovertredingen bewust te maken van hun gedrag en de mogelijke gevolgen ervan. We geloven dat een persoonsgerichte aanpak, gecombineerd met maatregelen, het meest effectief is in verkeersgedragsbeïnvloeding, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, SWOV-rapportage en praktijkervaring.  

  • Het versturen van een persoonlijk bericht naar de overtreder waarin wordt gemeld dat hij/zij geregistreerd staat als veelpleger bij politie/OM. Dit draagt bij aan bewustwording en kan een eerste stap zijn naar gedragsverandering. 
  • Het aangaan van persoonlijke gesprekken met veelplegers over hun verkeersgedrag. Hierbij kan worden ingegaan op de risico's van hun gedrag en worden gezocht naar mogelijke oplossingen. 
  • Het inzetten van extra sanctiemogelijkheden, zoals de verbeurdverklaring van het voertuig. Dit kan een krachtig signaal zijn en kan veelplegers motiveren om hun gedrag aan te passen. 
  • Het beperken van specifiek rijgedrag door het gebruik van technologische middelen, zoals ISA (Intelligent Speed Assistance, ingebouwde voertuigapparatuur om snelheid aan te passen) en een alcoholslot bij structureel alcoholgebruik achter het stuur.  
  • Het monitoren van het rijgedrag van veelplegers door middel van een on-boardunit. Dit kan helpen om inzicht te krijgen in het gedrag van de overtreder en om gepaste maatregelen te nemen wanneer nodig. 

Door veelplegers persoonlijk aan te spreken en deze maatregelen te combineren, kunnen we effectief werken aan een veiliger verkeersklimaat waarin iedereen zich veilig kan verplaatsen. 

Meedoen is makkelijk 

Iedereen kan iets doen om het verkeer veiliger te maken. Voor iedere bestuurder geldt natuurlijk: rij alcoholvrij en houd je aan de snelheid. Zo houd je het veilig én geef je het goede voorbeeld aan je medeweggebruikers. Meedoen is makkelijk!