678 verkeersdoden in 2018

In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017. Er vielen vooral onder inzittenden van personenauto’s, fietsers en scootmobielers meer dodelijke slachtoffers. Deze cijfers maakte het CBS vandaag bekend. 

rustig rijden in woonwijk

Dit plan moet het tij keren

Het Deltaplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat eind vorig jaar is gepresenteerd en in 2020 ingaat onder de naam Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2020-2030), moet het tij keren. Wij geloven in de ambitie van de minister in haar streven naar nul verkeersslachtoffers. Het plan moet snel vanuit het papier in de concrete uitvoering.

'Meedoen is makkelijk'

Omdat het nog steeds zo is dat de meeste verkeersongevallen voortkomen uit menselijk gedrag, moeten we de oplossing ook dicht bij onszelf zoeken. Het gaat om verstandig en veilig verkeersgedrag. Veilig Verkeer Nederland maakt weggebruikers daarvan bewust. Onder het motto 'meedoen is makkelijk' mobiliseren wij mensen en organisaties om een steentje bij te dragen aan de verkeersveiligheid in ons land. Rij zonder afleiding van smartphones, zorg dat je fietslicht het doet, houd je aan de snelheid. Vrijwel iedereen is verkeersdeelnemer, dus kan ook iedereen helpen dat het verkeer een stukje veiliger wordt.

Daarnaast blijven wij onze projecten en campagnes uitvoeren. Verkeerseducatie op scholen, opfriscursussen voor oudere automobilisten, fietsers en scootmobielgebruikers, onze bijdrage aan Bob-campagne en de MONO-campagne en activiteiten voor bedrijven. Via het VVN Participatiepunt werkt Veilig Verkeer Nederland samen met bewoners en (lokale) overheden om de verkeersveiligheid op lokaal niveau te verbeteren. De meeste verkeersongevallen vinden plaats binnen gemeenten en provinciale wegen en wij reiken de wegbeheerders de helpende hand om deze trend in positieve zin om te buigen.