90 jaar Nationaal VVN Verkeersexamen!

Het Nationaal VVN Verkeersexamen: wie is er niet mee opgegroeid? Voor de meeste kinderen een bijzonder moment, want het is het állereerste examen in je leven. Dat gevoel zal voor scholieren in 1932 niet anders zijn geweest dan voor de kids van nu. Al ziet het examen er inmiddels wel wat anders uit!

Verkeersexamen in 1932

Flinke voorbereiding

Veilig Verkeer Nederland legde 90 jaar geleden met het allereerste verkeersexamen de basis voor verkeerseducatie op school. Inmiddels doen bijna alle basisscholen mee. Yvonne Jimmink, landelijk projectleider Verkeersexamen: ‘Aan het samenstellen van het VVN theoretisch Verkeersexamen gaat een jaar voorbereiding vooraf. We nemen mee wat er in het vorige examen goed of fout ging en gebruiken data uit het praktijkexamen, die we ophalen uit onze controlepost-app. Ook kijkt Cito mee of onze vragen en antwoordopties kloppen.’

Focus op verkeer

Steeds meer scholen kiezen ervoor om het theorie-examen digitaal af te nemen in plaats van schriftelijk. ‘In 2018 betrof het in de provincie Utrecht bijvoorbeeld nog 10%, dit jaar is dat meer dan 50%’, vertelt Marjolijn Vonhof, projectleider regio West. ‘Het voordeel is dat de filmpjes heel goed werken voor kinderen die visueler zijn ingesteld. De focus ligt echt op het verkeer in plaats van begrijpend lezen.’ Yvonne vult aan: ‘We spelen hiermee in op de behoefte van scholen. Het nakijken gebeurt met één druk op de knop. De leerkracht ziet welke thema’s om aandacht vragen, zodat kinderen gericht kunnen oefenen. Voor ons is dit ook waardevolle informatie, die we delen met scholen en overheden en die we zelf gebruiken om de VVN Verkeersmethode te verbeteren.’

Jonge groep kinderen staat klaar voor het Fietsexamen
Jonge groep kinderen staat klaar voor het Fietsexamen

‘Het oefenen stimuleren met een leuke app’

Yvonne Jimmink, landelijk projectleider Verkeersexamen

Beetje zenuwachtig

Na de theorie, volgt het VVN praktisch Verkeersexamen. Marjolijn: ‘De organisatie en uitvoering is in handen van fanatieke vrijwilligers en lokale VVN afdelingen.’ Marjolijn herinnert zich haar eigen fietsexamen nog: ‘Bij een gevaarlijke oversteek wachtte ik zó lang dat de controlepost zei: Ga nou maar, normaal was je al lang overgestoken. Door de zenuwen deed ik extra mijn best.’ Hoewel spanningen er altijd een beetje bij horen, kun je als ouder of leerkracht al veel wegnemen door samen de fietsroute te oefenen en de fiets te controleren met de online VVN Fietscheck. Ook is er een examen-app, waar kinderen chatten met virtuele coach Daan, over wat ze kunnen verwachten en hoe ze kunnen oefenen. Yvonne: ‘Ook het praktijkexamen blijven we innoveren. Hoe krijg je kinderen en ouders zo ver dat ze gaan oefenen? Door er een leuke app van te maken. Dan sluit je echt aan op hun belevingswereld en stimuleer je ze om samen kilometers te maken. En dat blijft belangrijk.’

Bekijk hier de terugblikvideo over 3 generaties VVN Verkeersexamen

Voorbereid op de toekomst

Vooruitkijkend op de komende tien jaar, hopen Yvonne en Marjolijn dat straks álle scholen meedoen. Yvonne: ‘Door het verkeersexamen te digitaliseren, zijn we voorbereid op de toekomst. De laatste jaren is dat in vogelvlucht gegaan, en we zien dat kinderen, leerkrachten en vrijwilligers daar gemak van hebben. Het werkt efficiënt, scheelt nakijkwerk en levert bovendien veel inzicht in hoe kinderen het examen maken.’

Dit artikel is onderdeel van de 90 jaar jubileum editie van het Veilig Verkeer Nederland magazine.