'Al die groene bermen zijn potentieel natuurgebied'

Stel je bent minister van Infrastructuur en Waterstaat, wat zou jij dan veranderen om de verkeersveiligheid te verbeteren? We vroegen het friskijker Deborah Post. De oprichtster van Honey Highway tovert bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken om tot een kleurrijk bloemenparadijs voor bijen.

Veilig Verkeer Nederland Deborah Post friskijker VVN Magazine

Waar ben je op dit moment mee bezig?

'De bijen in Nederland hebben het zwaar. Met Honey Highway wil ik de biodiversiteit in Nederland verhogen door van bermen een paradijs voor bijen te maken. In vier jaar tijd hebben we al honderden kilometers aan bermen langs rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid met inheemse bloemenzaden. Op dit moment zijn we bezig in het centrum van Rotterdam en langs rijkswegen in Friesland.'

Wat valt je nu op in het verkeer?

'Als je in de auto zit en links en rechts uit het raam kijkt, zie je nu vooral gras. Heel veel gras. Terwijl we juist meer bloemen nodig hebben om de bijen te behouden. We hebben in Nederland 10.000 kilometer aan rijkswegbermen en 16.000 kilometer aan provinciale wegbermen. Al die groene grasbermen zijn potentieel natuurgebied voor bijen en andere kleine beestjes.'

Waarom zijn juist bermen zo geschikt?

'Bermen en dijken vormen belangrijke corridors tussen natuurgebieden. Hier vind je - op natuurgebieden na - de enige onbespoten schrale grond in Nederland. Daarom is het relatief makkelijk om hier de biodiversiteit te verhogen.'

Wat zou jij daar als Verkeersminister aan doen?

'Ik zou alle wegbermen inzaaien met inheemse bloemenzaden. Dat kan heel duurzaam en behapbaar door de berm in te zaaien op het moment dat er aan de weg gewerkt wordt. Dat helpt de bijen in Nederland niet alleen aan voedsel, maar zorgt ook voor een veiliger verkeer. Het is algemeen bekend dat de natuur mensen ontspant en blij maakt.'

'Ik ben er dan ook van overtuigd dat meer biodiversiteit in de bermen bijdraagt aan een veiliger verkeer: als je links en rechts uit je autoraam kijkt en je ziet een kleurenzee, dan word je vanzelf ontspannen en dit heeft ongetwijfeld een positief effect op ons rijgedrag.'

Veilig Verkeer Nederland Deborah Post friskijker Magazine VVN

'Want zeg nou zelf: als je de vele bloemsoorten ziet, die volop in bloei staan en waarvan je weet dat bijen er vrolijk rondzoemen, zou jij dan geneigd zijn om te hard te gaan rijden of je telefoon te pakken? Ik niet! Daarom is het naar mijn idee belangrijk, dat er meer aandacht komt voor biodiversiteit langs wegen. Dit inzicht zou ik als uitgangspunt nemen voor mijn aanpak. Met als beoogd resultaat relaxter en veiliger rijgedrag.'

Dat is een prachtig toekomstbeeld Deborah!

'Ja! Ik hoop dat we mensen zo laten zien dat ze ook in hun eigen omgeving het verschil kunnen maken. Licht bijvoorbeeld eens een aantal tegels uit je tuin en zaai daar bloemen. Of kijk in je omgeving naar bermen of één of twee jaar braakliggend bouwterrein.' 

Stel: je mag Nederland als minister één boodschap meegeven. Wat zou je zeggen?

'Bekijk je omgeving eens met andere ogen als je in de auto zit. Groene bermen zijn leuk, maar het kan veel mooier en beter voor de bijen. Als we al die groene bermen langs de weg in bloei zetten, fladderen er straks talloze bijen en andere kleine beestjes in rond om voedsel te verzamelen. Dat is een win-winsituatie voor onze natuur en voor de verkeersveiligheid.’

Dit interview verscheen eerder in het voorjaarsnummer 2021 van het VVN Magazine