‘Altijd onderzoeken wat wél kan’

Advies geven aan buurtbewoners over het verbeteren van de verkeersveiligheid in hun straat of woonomgeving: dat is de eervolle taak van verkeerskundig consulenten. Veilig Verkeer Nederland telt zo’n 25 vrijwilligers die zich op deze manier inzetten, waaronder Arjen Zijlstra. We zoomen in op zijn rol én de toegevoegde waarde van zijn werk.

Veilig Verkeer Nederland magazine najaar 2021 Arjen Zijlstra verkeersconsulenten

Dit artikel verscheen eerder in het najaarsnummer 2021 van het VVN Magazine.

Veelbetekenend werk

Arjen werkt nu ruim drieënhalf jaar als verkeerskundig consulent, meestal afgekort tot verkeersconsulent. Hij is verkeerskundige van origine, maar raakte door een ziekte arbeidsongeschikt. Omdat hij graag iets met zijn vakgebied wilde blijven doen, werd hij er via via op gewezen dat Veilig Verkeer Nederland vrijwilligers zocht om verkeerskundig advies te geven aan inwoners. ‘Ik dacht meteen: dit wil ik graag doen! Dit werk betekent voor mij zoveel meer dan ‘lekker bezig zijn’. Ik kan er echt mijn ei in kwijt en voel me op mijn plek. Ik ken de weg binnen gemeenteland en dat komt goed van pas als ik bewoners verkeersinhoudelijk en procedureel moet helpen.’

Kansrijk advies

Arjen komt in beeld, nadat bewoners bij het VVN Participatiepunt melding hebben gemaakt van een onveilige verkeerssituatie. Als buurtacties of klachten bij een gemeente niets opleveren, kan een verkeerskundig consulent hulp bieden: ‘Ik praat na zo’n melding eerst met de bewoners en bekijk de gemelde situatie met eigen ogen. Vervolgens ga ik in gesprek met de gemeente om af te tasten wat er al gedaan is en wat de (on)mogelijkheden zijn. Zo kan ik een advies opstellen dat echt kans van slagen heeft! Ik kan bewoners ook uitleggen welke maatregelen effectief en kansrijk zijn. Vervolgens ontvangen beide partijen een conceptadvies, compleet met probleemanalyse, conclusies en verbeteropties. Als dit definitief is, zijn de buurtbewoners aan zet en kunnen ze met een serieus VVN-advies hun punt maken bij de gemeente. Met als resultaat dat een gemeente vaak alsnog inrichtingsmaatregelen treft en de straat veiliger maakt.’

Nut en noodzaak

Arjen vervult met zijn advieswerk een bemiddelende rol tussen burgers en gemeenten. ‘Dat maakt ons werk nuttig en noodzakelijk. Bewoners voelen zich echt gehoord en ambtenaren waarderen onze expertise.’ Betrokkenen laten Arjen geregeld weten, dat zijn adviesrapporten deskundig en to the point zijn en goed afgestemd op de mogelijkheden die de gemeente heeft. ‘Dat is elke keer de insteek: onderzoeken wat wél kan. Alleen dan heb je kans dat er iets verandert. Zo vermeld ik in mijn advies vaak maatregelen die voor de gemeente beter uitkomen. Stel: een rotonde is eigenlijk de beste oplossing, maar extreem duur of er moeten te veel bomen voor verdwijnen. Dan stel ik ook een alternatieve optie voor, zoals een kruispuntplateau.’

Verkeersconsulentenclub

Arjen doet dit werk zelfstandig in zijn eigen regio, maar hij heeft ook contact met andere consulenten. Ze komen twee keer per jaar bijeen om hun kennis bij te spijkeren en cases uit de praktijk te bespreken. ‘Het is superfijn om te merken dat je een groep bent en eenzelfde doel nastreeft, ook al brengt elke consulent zijn eigen visie en expertise in. Ook stellen we voor VVN als geheel standpunten voor, zoals over het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 km/u.’ Als we Arjen vragen wat hem de meeste voldoening geeft, vertelt hij: ‘Ik word heel blij van een advies dat én stevig inzet op de verkeersveiligheid én een grote kans op uitvoering heeft. Een product van slechts een paar pagina’s heeft zoveel meerwaarde voor een verkeersveilige buurt!’

Ook verkeerskundig consulent worden? Kijk op vvn.nl/vacatures of mail naar info@vvn.nl voor meer informatie.