In memoriam: Harry van den Bergh

Oud-raadslid Harry van den Bergh is vrijdag 20 maart 2020 op 77-jarige leeftijd overleden. Van 1989 tot 1999 was hij voorzitter van Veilig Verkeer Nederland. 

Ondergaande zon

Harry van den Bergh zat jarenlang in de Amstelveense gemeenteraad voor de PvdA, hij was actief lid van Joods Nederland, en heeft ook veel landelijke bekendheid genoten als Tweede Kamerlid. Hij werd na zijn Kamerlidmaatschap voorzitter van Veilig Verkeer Nederland. Van 1989 tot 1999 hanteerde hij de voorzittershamer en verdedigde met vuur het belang van het subsidiebehoud van onze vereniging, omdat je verkeersveiligheid nooit aan de marktwerking mag overlaten. 

In 1994 nam de verkeersonveiligheid, net als nu in 2020, voor het eerst weer toe. Het aantal verkeersdoden was in 1993 1.252, en een jaar later 1.298. Ook het aantal gewonden steeg weer. En dat terwijl er in die tijd drastisch werd bezuinigd op Veilig Verkeer Nederland. Dat ging ten koste van verkeersveiligheidsprojecten. Gevraagd of hij de bezuinigende overheid de schuld geeft, zegt Van den Bergh dat hij zover niet wil gaan. Hij legt echter wel een relatie tussen het aantal verkeersdoden en het overheidsbeleid. "Maar dan gaat het niet alleen om Veilig Verkeer Nederland. Ook door verminderd politietoezicht is het verkeersgedrag ernstig verslechterd. Agressief gedrag is toegenomen, het alcoholgebruik gestegen. Dat is jammer, want als gevolg van gedragsbeïnvloeding door Veilig Verkeer Nederland wordt tegenwoordig het vroege macho-gedrag van veel weggebruikers verafschuwd. Die nieuwe mentaliteit wordt nu weer in gevaar gebracht."

"Harry zette zich onvermoeibaar in voor een rechtvaardige wereld", schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher in een reactie. "Als kamerlid en in vele andere rollen.". Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar noemt hem "een sociaaldemocraat in hart en nieren". 

Hij was de meest markante voorzitter die Veilig Verkeer Nederland heeft gehad en hij heeft zich tien jaar lang op bevlogen wijze ingezet voor onze vereniging. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.